Medijsko središče / Sporočila za javnost / PODPORA SSD ZDRUŽEVANJU ENERGETSKIH STEBROV

PODPORA SSD ZDRUŽEVANJU ENERGETSKIH STEBROV

Sveti delavcev družb skupine HSE, kot predstavniki vseh, približno 5.000 zaposlenih, po Zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju pa tudi soupravljavci v teh družbah, po opravljeni razpravi in seznanitvi s posledicami, tako za družbe in zaposlene, kot s posledicami za celotno slovensko gospodarstvo, soglasno podpiramo prizadevanja Ministrice za gospodarstvo in ostalih članov Vlade Republike Slovenije za čimprejšnjo združitev energetskih stebrov. Sveti delavcev so argumentirano nasprotovali že razdruževanju v letu 2006, saj je razdružena slovenska energetika, glede na ostale akterje na odprtem energetskem trgu, premajhna, da bi lahko bila v prihodnosti uspešna, kar je predpogoj za zagotovitev varne in zanesljive oskrbe vseh prebivalcev Republike Slovenije z električno energijo in hkrati predpogoj za uspešnost celotnega slovenskega gospodarstva. Iz dosedanjih dejavnosti Vlade, kot edine lastnice obeh stebrov, je razvidno, da se tega problema ves čas zaveda in priznava obstoj potrebe po združitvi. Skupina HSE je namreč s svojimi deležniki v Sloveniji tista, ki dejansko nosi največje breme oskrbe z električno energijo. Navidezno medsebojno konkuriranje prinaša koristi le na pol zasebnemu podjetju, vsekakor pa ne uporabnikom.

Dodatne informacije:
Mag. Mojca Turnšek, predsednica skupnega sveta delavcev skupine HSE
mojca.turnsek@tet.si