Medijsko središče / Sporočila za javnost / Podpisana pogodba za dobavo turbin in pomožne strojne opreme za HE Zlatoličje

Podpisana pogodba za dobavo turbin in pomožne strojne opreme za HE Zlatoličje

Maribor

Direktor družbe Dravske elektrarne Maribor, d.o.o. (DEM) Danilo Šef in direktor podjetja Litostroj E.I. Jože Jaklin sta danes podpisala pogodbo za dobavo turbin in pomožne strojne opreme za HE Zlatoličje, katere prenova bo potekala med leti 2007 in 2009. S tem je izbran prvi dobavitelj opreme za prenovo HE Zlatoličje, katere skupna vrednost je ocenjena na 15 milijard tolarjev. Postopek izbire dobavitelja je vodila posebna komisija, vrednost pogodbe pa je poslovna skrivnost.

Po podpisu pogodbe je direktor družbe DEM Danilo Šef povedal: “HE Zlatoličje, najmočnejša elektrarna na Dravi, ki proizvede več kot 5% vse slovenske električne  energije, neprekinjeno obratuje že skoraj štiri desetletja. V tem času se je njena generatorska in turbinska oprema izrabila, zato jo je za nadaljevanje varne in zanesljive proizvodnje električne energije nujno zamenjati. Proizvodnja tovrstne opreme je dolgotrajen proces, zato ocenjujem, da se zamenjava turbin in generatorjev HE Zlatoličje ne bo začela pred letom 2007.”

Tudi dr. Jože Zagožen, generalni direktor HSE, je izrazil zadovoljstvo nad začetkom prenove HE Zlatoličje: “Gre za projekt prve prioritete v naboru naložb v nove proizvodne zmogljivosti skupine HSE, z realizacijo katerega  bo konična moč te elektrarne povečana za 24 MW, letna proizvodnja pa za ca. 30 GWh. Prenova HE Zlatoličje je tako ena izmed prvih investicij HSE v še nadaljnje zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe slovenskih odjemalcev z električno energijo.”