Medijsko središče / Sporočila za javnost / Podpisana pogodba o izvedbi pripravljalnih del za HE Boštanj

Podpisana pogodba o izvedbi pripravljalnih del za HE Boštanj

Ljubljana

Holding Slovenske elektrarne, koncesionar za izgradnjo spodnjesavske verige hidroelektrarn, in konzorcij GRADIS NIZKE GRADNJE d.d., Maribor / GIZ GRADIS Ljubljana, sta danes podpisala pogodbo o izvedbi pripravljalnih del za HE Boštanj. Podpis te pogodbe pomeni hkrati tudi uradni začetek uresničevanja največjega energetskega projekta v Sloveniji, vrednega  95 milijard slovenskih tolarjev.

Danes podpisana pogodba med Holdingom Slovenske elektrarne in konzorcijem GRADIS NIZKE GRADNJE d.d., Maribor / GIZ GRADIS Ljubljana – pogodbo so podpisali za HSE mag. Drago Fabijan, generalni direktor HSE, in Ladislav Tomšič, direktor za tehnično področje, za konzorcij izvajalca pa Klavdij Kovačič, generalni direktor družbe GRADIS NIZKE GRADNJE d.d., Maribor, in Peter Bajec, direktor uprave GIZ GRADIS Ljubljana – zajema pripravljalna dela in izkop gradbene jame ter utrjevanje nasipov in ureditev ustrezne infrastrukture za potrebe izgradnje HE Boštanj, prve v verigi petih bodočih hidroelektrarn na spodnji Savi. Pripravljalna dela v vrednosti 790 milijonov tolarjev bodo predvidoma opravljena v štirih mesecih dneh od podpisa pogodbe.

Celoten projekt izgradnje boštanjske hidroelektrarne bo trajal tri leta in pol, kolikor tudi traja izgradnja vsake posamezne hidroelektrarne v verigi. Projekt izgradnje HE Boštanj, HE Brežice, HE Krško, HE Mokrice in HE Blanca, ki ga vodi Holding Slovenske elektrarne, je skupaj vreden 95 milijard slovenskih tolarjev, od tega je 68,1 milijarde tolarjev namenjenih naložbam v energetske projekte, 26,9 milijarde tolarjev pa vlaganjem v infrastrukturo.

Mag. Drago Fabijan, generalni direktor HSE, je zadovoljen, da so se pripravljalna dela, povezana s prvo spodnjesavsko hidroelektrarno, začela v predvidenem roku: «Izgradnja verige hidroelektrarn na spodnji Savi je bil eden izmed ciljev, zaradi katerih je vlada Republike Slovenije sploh ustanovila HSE, in današnji podpis pogodbe je pomemben korak naprej k njegovemu doseganju. Do zaključka izgradnje HE Boštanj so sicer več kot tri leta, vendar pa sem že danes prepričan, da bomo projekt uspešno izpeljali. Naj ob tem še dodam, da smo že začeli z nekaterimi aktivnostmi, povezanimi z izgradnjo HE Blanca, ki je naslednja v verigi hidroelektrarn.«

floater