Medijsko središče / Sporočila za javnost / Podpisana pogodba o izgradnji jezovne zgradbe HE Boštanj

Podpisana pogodba o izgradnji jezovne zgradbe HE Boštanj

Sevnica

Holding Slovenske elektrarne, koncesionar za izgradnjo verige hidroelektrarn na spodnji Savi, in konzorcij GIZ Gradis Ljubljana / NGR Maribor, d.d., sta danes v Sevnici podpisala pogodbo o izgradnji jezovne zgradbe HE Boštanj, prve v verigi petih novih spodnjesavskih elektrarn. Pogodba, vredna 3,2 milijarde tolarjev, izvajalca zavezuje k dokončanju glavnih gradbenih del na jezovni zgradbi do aprila 2006.

Soglasje na podpis pogodbe o izvedbi glavnih gradbenih del na jezovni zgradbi je upravni odbor Skupnega podviga, ki ga sestavljajo direktorji Holdinga Slovenske elektrarne, Dravskih elektrarn Maribor, Savskih elektrarn Ljubljana, Soških elektrarn Nova Gorica in Termoelektrarne Brestanica, dal že 30. maja 2003, ko je direktorju projekta izgradnje HE na spodnji Savi, Ladislavu Tomšiču, odobril podpis pogodbe s konzorcijem GIZ Gradis Ljubljana / NGR Maribor d.d. Gradbeno dovoljenje je HSE dobil v torek, 24. junija 2003, kar pomeni, da se lahko na HE Boštanj začnejo glavna gradbena dela na energetskem objektu. Gradbišče jezovne zgradbe – sestavljajo jo strojnica, prelivna polja in priključna zgradba – bo urejeno na ravnici med desnim bregom Save in potokom Redna ter že prestavljeno glavno cesto G1-5.

Gradbena dela se bodo začela v prihodnjem mesecu, terminski načrt aktivnosti (izgradnja strojnice in prelivnih polj elektrarne predstavlja 95 odstotkov obsega dela) pa je naslednji:

– do 2. januarja 2004: pripravljenost prvega pretočnega polja za vgradnjo delov hidromehanske opreme v beton;
– do 26. julija 2004: pripravljenost vtoka in iztoka za montažo hidromehanske opreme;
– do 8. oktobra 2004: zgradba strojnice bo pripravljena na montažo proge mostnega žerjava;
– do 1. septembra 2005: končanje vseh del, ki so potrebna za začetek polnjenja bazena;
– do 14. aprila 2006: končanje vseh pogodbeno opredeljenih del.

Pri izgradnji jezovne zgradbe bo izvedenih 360.000 m3 odkopov ter vgrajenih 60.000 m3 betona in 2.400 ton armature.

floater