Medijsko središče / Sporočila za javnost / Podpisana koncesijska pogodba za gradnjo spodnjesavske verige hidroelektrarn

Podpisana koncesijska pogodba za gradnjo spodnjesavske verige hidroelektrarn

Ljubljana, Vrhovo

Predstavnik vlade mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo, kot koncendent, ter predstavniki koncesionarja, mag. Drago Fabijan, predsednik poslovodstva Holdinga Slovenske elektrarne, Ladislav Tomšič, direktor za tehnično področje Holdinga Slovenske elektrarne, in Borut Miklavčič, direktor Savskih elektrarn Ljubljana, so danes podpisali koncesijsko pogodbo za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save. Soglasje k pogodbi so dali tudi občinski sveti občin Sevnica, Krško in Brežice. S podpisom te pogodbe so bila zaključena dolgotrajna pogajanja o tem, za Posavje in Slovenijo pomembnem projektu. Gradnja prve v verigi petih hidroelektrarn, HE Boštanj, se bo začela novembra letos, celoten projekt pa bo trajal predvidoma petnajst let.

Gradnja verige hidroelektrarn na spodnji Savi – zakonsko osnovo projekta predstavlja Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save – je največji investicijski projekt v Sloveniji, ki veže nase veliko sredstev in strokovnega znanja. Projekt obsega gradnjo petih hidroelektrarn in pripadajoče infrastrukture: HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice. Projekt, ki bo trajal predvidoma petnajst let, bo vodila družba Holding Slovenske elektrarne, ki jo je pred dobrim letom dni, tudi s ciljem izgradnje spodnjesavske verige, ustanovila Vlada Republike Slovenije. Projekt je vreden približno petindevetdeset milijard slovenskih tolarjev, od tega je 68,1 milijarde tolarjev namenjenih naložbam v energetske projekte, 26,9 milijarde tolarjev pa vlaganjem v infrastrukturo.
Vlada RS je pogodbo za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save kot koncendent sklenila s koncesionarjema družbo Savske elektrarne za HE Vrhovo in s Holdingom Slovenske elektrarne za pet novih hidroelektrarn: HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice. Koncesijska pogodba z obema družbama bo veljala petdeset let, po njenem izteku pa bodo vsi objekti prešli v last države. Pogoji za izvajanje koncesije so za oba koncesionarja enaki, razlikujejo se edino v višini koncesnine; za HE Vrhovo (koncesionarja Savske elektrarne Ljubljana) je njena višina 7 odstotkov povprečne prodajne cene električne energije, za pet novih elektrarn pa 10 odstotkov. Posavske občine Sevnica, Brežice in Krško bodo prejemale 60 odstotkov koncesnine, preostali del pa bo namenjen vodnemu skladu.