Medijsko središče / Sporočila za javnost / Podpisana 10-letna pogodba med premogovnikom Velenje, Termoelektrarno Šoštanj in HSE

Podpisana 10-letna pogodba med premogovnikom Velenje, Termoelektrarno Šoštanj in HSE

Velenje 

V prostorih Premogovnika Velenje je bila danes podpisana 10-letna pogodba o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije med Premogovnikom Velenje, Termoelektrarno Šoštanj in Holdingom Slovenske elektrarne.
Pogodba ureja medsebojna razmerja med vsemi tremi podpisniki glede nakupa premoga, zakupa moči in nakupa električne energije. Po pogodbi, ki začenja veljati 1.1. 2005, naj bi Premogovnik Velenje dobavil Termoelektrarni Šoštanj vsako leto 38.500.000 GJ premoga za potrebe pridobivanja električne energije. Letna količina prodanega premoga je usklajena z Nacionalnim energetskim programom, pogodbene stranke pa bodo natančnejše količine določale vsako leto z letno pogodbo, ki pa od osnovne ne sme odstopati za več kot 5 odstotkov. Pogodba določa tudi okvirno ceno premoga in ta ne sme biti večja od 2,8 EURA/ GJ. S pogodbo se je Premogovnik Velenje zavezal tudi, da bo v 10 letih zmanjšal stroške pridobivanja premoga za 15 odstotkov. Stroški zapiranja jame Škale in prestrukturiranja Premogovnika Velenje niso predmet te pogodbe.
Holding Slovenske elektrarne bo po omenjeni pogodbi kupil vso pridobljeno električno energijo iz Termoelektrarne Šoštanj.

floater