Medijsko središče / Sporočila za javnost / PODPIS POGODBE ZA IZGRADNJO AKUMULACIJSKEGA BAZENA HE KRŠKO

PODPIS POGODBE ZA IZGRADNJO AKUMULACIJSKEGA BAZENA HE KRŠKO

Dne 23.2.2011 je bila na sedežu javnega podjetja Infra v Leskovcu pri Krškem podpisana pogodba za izgradnjo akumulacijskega bazena HE Krško. Pogodbo sta v imenu naročnikov podpisala direktorja Infre d.o.o., mag.Vojko Sotošek in direktor družbe HESS d.o.o., Bogdan Barbič, v  imenu izvajalca podjetja Radok d.o.o pa direktor Danilo Senič.

Operativne aktivnosti izgradnje akumulacijskega bazena se bodo pričela v marcu 2011, polnitev akumulacijskega bazena do kote, ki bo omogočala poizkusno obratovanje se bo pričela predvidoma konec maja 2012. Ostale infrastrukturne ureditve, ki ne pogojujejo dviga vode reke Save bodo končane kasneje, v skladu s terminskim planom gradnje HE Krško.

INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o.
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.

floater