Medijsko središče / Sporočila za javnost / Odziv TEŠ in HSE na sporočilo za javnost ministrstva za infrastrukturo in prostor

Odziv TEŠ in HSE na sporočilo za javnost ministrstva za infrastrukturo in prostor

Odzivamo se na današnje sporočilo za javnost Ministrstva za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije. Ne moremo namreč razumeti, da se lahko postopki, povezani z izdajo poroštva TEŠ za kredit EIB v višini 440 mio €, vlečejo že več kot dve leti in da se kljub dokumentaciji, ki smo jo poslali pristojnim organom, ter kljub pisnim zagotovilom investitorja, še vedno pojavljajo dvomi o pomembnosti kvalitetnega zaključka projekta izgradnje nadomestnega bloka 6.

Že v mnenju ministrstva za gospodarstvo iz decembra 2009 je bilo zapisano, da se za zavarovanje posojila pri EIB priporoča poroštvo države. Na podlagi tega mnenja je Ministrstvo za finance Republike Slovenije 8.1.2010 izdalo soglasje za zadolžitev pri Evropski investicijski banki (EIB), v katerega je izrecno zapisalo, da mora zakon o poroštvu v proceduro v državni zbor vložiti Vlada Republike Slovenije. Kljub temu, da je imel projekt vsa dovoljenja in soglasja, niti prejšnja niti sedanja vlada zakona nista vložili v proceduro. Ko je to storil poslanec Srečko Meh, se je vlada odzvala s sklepom, s katerim je zakon podprla, hkrati pa zahtevala, da mora TEŠ kot investitor pred izdajo poroštva izpolniti pet pogojev.

Postopek izdaje poroštva je relativno zapleten in vključuje: sprejem Zakona o poroštvu, podpis pogodbo med Ministrstvom za finance Republike Slovenije in EIB ter podpis pogodbe med Ministrstvom za finance RS in TEŠ ter na koncu še Zakon o ratifikaciji mednarodne pogodbe. To pomeni, da je neprimerno že v tej fazi, ko se zakon sprejema, zahtevati popolno izpolnjevanje pogojev, kajti če bi bili pogoji izpolnjeni, kot interpretira ministrstvo za infrastrukturo in prostor, bi bil amandma vlade brezpredmeten. Iz TEŠ in HSE pa so vsi pristojni državni organi že večkrat prejeli zagotovila, da bodo pogoji realizirani.

Na podlagi izjave ministrstva za infrastrukturo je jasno, da je od petih pogojev še v fazi realizacije samo sklep o višini investicijske vrednosti. Sedanji vodstvi TEŠ in HSE sta v težkih in dolgotrajnih pogajanjih uspeli pogodbo iz leta 2008 spremeniti v taki smeri, da so vse vrednosti do konca pogodbenega roka določljive. Tudi predvidevan strošek montaže, o katerem se še pogajamo, je že v celoti vključen v končno ceno. Poslovodstvo TEŠ je pristojnim organom poslalo tudi izjavo, da končna vrednost investicije v nadomestni blok 6 ne bo presegla vrednosti 1.302.747.100  € (ta vrednost vključuje tudi stroške financiranja v času izvajanja investicije), ki je navedena tudi v NIP 4 (to pa bo možno izpolniti le v primeru, da bo država pravočasno (junij 2012) odobrila poroštvo za 440 mio EUR posojila EIB). To je bila tudi zgornja meja, ki jo je vlada postavila za vrednost investicije na svoji tretji seji dne 23.2.2012.

Glede na vso pripravljeno in poslano dokumentacijo nas preseneča izjava za javnost ministrstva za infrastrukturo, ki izraža začudenje, da so lahko nekatera podjetja delo opravljala samo preko podjetja Alstom, ki za to zahteva provizijo, ne pa neposredno. Ob skrbnem pregledu pogodb na ministrstvu bi lahko ugotovili, da je pogodba za dobavo glavne tehnološke opreme (GTO) podpisana po načelu »turn-key«, kar pomeni, da izvajalec oz. pogodbenik za glavno tehnološko opremo jamči za nemoteno, pravilno obratovanje v skladu s pogodbeno podpisanimi karakteristikami. Da izvajalec lahko izpolni te pogodbene zaveze, pa je razumljivo, da mora imeti sam nadzor nad vsemi ključnimi izvajalci in podizvajalci. TEŠ torej na osnovi sklenjene pogodbe (op. sklenjene 2008) za GTO ne more neposredno sklepati pogodb za ključna montažna dela.

Odločanje o poroštvenem zakonu je res v pristojnosti Državnega zbora RS, je pa istočasno tudi odgovornost vseh, ki so danes na oblasti, kako se ravna z državnim premoženjem.Dodatne informacije: [email protected]

floater