Medijsko središče / Sporočila za javnost / Odziv TEŠ in HSE na izjave gospoda Mateja Tonina

Odziv TEŠ in HSE na izjave gospoda Mateja Tonina

Na današnji novinarski konferenci vladne koalicije RS smo zasledili, da je bila ena izmed tem tudi postavitev nadomestnega bloka 6 TEŠ. Z našim odzivom želimo pojasniti vse trditve, ki jih  je gospod Matej Tonin napačno predstavil. Žal ugotavljamo, da predstavniki vladne koalicije še vedno ne poznajo projekta nadomestnega bloka 6 in verjamemo, da je tudi to eden izmed ključnih razlogov za ne-potrditev zakona o poroštvu za  posojilo EIB.

Gospod Tonin v svoji izjavi navaja, da ključni izmed pogojev Vlade RS (cena investicije) z njihove 3. redne seje dne 23.2.2012  ni izpolnjen oziroma, da v TEŠ in HSE nočemo dokazati, kako bo ta pogoj izpolnjen. V TEŠ in HSE ponovno poudarjamo, da smo že večkrat pisno zagotovili, da bodo vsi pogoji Vlade RS izpolnjeni. Ob tem se sprašujemo, kakšna zagotovila sploh še želijo v vladni koaliciji, da bodo pogoj vlade v zvezi s ceno investicije v blok 6 smatrali kot izpolnjen.

Gospod Tonin ob tem navaja, da je bila ponujena vrednost podjetja Siemens sicer za 100 mio EUR višja  (to je cca 750 mio EUR) od ponudbe podjetja Alstom, a je že vključevala ceno montaže. Danes je po njegovem mnenju vrednost montaže že presegla vrednost opreme in da bi bilo v praksi to možno le v primeru, da bi objekt gradili na luni. Žal te izjave potrjujejo, da predstavniki vladne koalicije niso dobro seznanjeni s projektom nadomestnega bloka 6. Prav zaradi tega smo se odločili, da vam ponovno predstavimo sam postopek izbire ponudnika za dobavo GTO: Na razpis za priznanje sposobnosti sta se prijavila ponudnika Alstom in konzorcij Siemens-Hitachi. Ponudnika sta navedla informativne cene za dobavo glavne tehnološke opreme (GTO) z vključeno ceno montaže. Podjetje Alstom je ponudilo informativno ceno 654 mio EUR konzorcij Siemens-Hitachi pa cenovni razpon med 711 in 786 mio EUR. Oba ponudnika sta za začetek pogajanj za podpis pogodbe in predložitev zavezujoče ponudbe zahtevala podpis rezervacijske pogodba in sicer Alstom na nivoju 25 mio EUR, konzorcij Hitachi-Siemens pa na nivoju 30 mio EUR. Tehnična komisija je obe ponudbi predala v pregled družbi CEE d.o.o. z naročilom, da pripravi pisno poročilo o pregledu prispelih ponudb in ponudbe ovrednoti skladno z razpisnimi merili. Na podlagi pregleda je bilo odločeno, da je edina ustrezna ponudba podjetja Alstom in da se predlaga, da se z njimi podpiše tudi rezervacijska pogodba, medtem ko se pogajanja s konzorcijem Siemens-Hitachi zaradi nekonkurenčnosti ponudbe ne nadaljujejo. Na podlagi tega je bila s podjetjem Alstom, kot edinim ponudnikom, podpisana rezervacijska pogodba. S tem je bil Alstom tudi izbran za dobavitelja GTO za blok 6.

Po pogajanjih, ki so potekala v letu 2008, in jih je vodil takratni direktor TEŠ dr. Uroš Rotnik, je bila v juniju 2008 s strani Alstoma predstavljena nova ponudba in sicer v vrednosti 798 mio EUR, ki pa ni vključevala cene montaže, prav tako, pa je bila celotna pogodbena vrednost podvržena tudi eskalaciji. Dejstvo je, da je bila ponudba podjetja Alstom v tej fazi bistveno višja kot ponudba konzorcija Siemens-Hitachi iz leta 2007. V tem tudi potrjujemo mnenju vlade, da bi bilo, ne glede na višjo ceno konzorcija Siemens-Hitachi, veliko bolj smiselno, da bi se nadaljevala tudi pogajanja s konzorcijem Siemens-Hitachi. Kljub temu, da bi bilo s tem potrebno pri enem izmed ponudnikov po poteku pogajanj potopiti stroške rezervacije.

V decembru 2009 je bil nato z Alstomom podpisan aneks k pogodbi, s katerim se je cena znižala na 694 mio EUR, s tem, da ta še vedno ne vključuje stroškov montaže in je v celoti podvržena eskalaciji, prav tako pa je vrednost plačane rezervacijske pogodbe izločena iz cene.

Navedbe gospoda Tonina, da cena montaže presega ceno glavne tehnološke opreme, pa so glede na vso predano dokumentacijo, za nas najbolj presenetljive. V vrednosti projekta predstavlja vrednost glavne tehnološke opreme okrog 75 odstotkov. Ostali delež predstavljajo ostali paketi (Razžveplanje dimnih plinov, hladilni sistem, stroški financiranja, gradbena dela, zavarovanje,…). Delež vrednosti montažnih del v vrednosti GTO je pod 20 odstotkov, kar je v okviru podobnih objektov. V HSE in TEŠ se o ceni montaže za blok 6 še pogajamo in verjamemo, da nam bo uspelo le-to še znižati. To, da investicijska vrednost projekta ne bo presegla tiste iz noveliranega investicijskega programa revizija 4 (NIP 4), pa smo se v TEŠ in HSE že večkrat zavezali in v primeru pravočasne izdaje poroštva za temi trditvami še vedno stojimo.

Verjamemo, da smo s tem dovolj celovito pojasnili situacijo glede izbire ponudnika za dobavo GTO, kakor tudi delež montaže v vrednosti projekta.
Dodatne informacije: janja.strigl@te-sostanj.si

floater