Medijsko središče / Sporočila za javnost / ODZIV NA ZADNJA POROČANJA O DOGODKIH V TEŠ IN ZAVAJANJA SDE

ODZIV NA ZADNJA POROČANJA O DOGODKIH V TEŠ IN ZAVAJANJA SDE

V zadnjih dneh je bilo o Termoelektrarni Šoštanj, poteku reorganizacije, programu presežnih delavcev, izpadu bloka 6  in obeležitvi 60. obletnice družbe objavljenih nekaj netočnosti, na katere se odzivamo.

·        Zavračamo ugibanja nekaterih medijev, da se je okvara na bloku 6 TEŠ pojavila že v četrtek, 19. maja. Če bi bilo temu tako, bi blok 6 v četrtek tudi izpadel iz omrežja, pa ni; izpadel je v nedeljo, 22. 5. ob 21.42. uri zaradi prerezanih kablov črpalke kondenzata.

·        V javnosti prihaja tudi do ugibanj, da kabli morebiti niso bili namerno prerezani. Takšne špekulacije so zanimive, če ne celo nenavadne, saj ni jasno, kako bi se lahko kabli prerezali sami od sebe oziroma nenamerno. Na licu mesta je bilo nedvoumno ugotovljeno, da gre za naklepno kaznivo dejanje, kar dokazuje tudi slikovno gradivo, ki ga hranimo v TEŠ.

·        Direktor TEŠ ni samovoljno prepovedal praznovanja 60-letnice družbe oziroma javnega shoda, ki ga je ob tej priložnosti napovedal sindikat družbe, in to v sredo, 25. 5. 2016 le nekaj ur pred začetkom tega dogodka. Glede na to, da je parkirišče, kjer je nameraval sindikat TEŠ organizirati proslavo, v lasti TEŠ in da mora organizator v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih najmanj 3 – 5 dni prej prijaviti javno zbiranje ustreznim organom ter za navedeno pridobiti tudi soglasje lastnika zemljišča, je direktor TEŠ predsedniku sindikata TEŠ sporočil, da nameravanega zbiranja na območju TEŠ ne morejo izvesti. Ni torej šlo za nikakršno »nagajanje« poslovodstva TEŠ ali zaostrovanje že tako napete situacije v TEŠ, temveč za z zakonom in ostalimi predpisi skladno ravnanje.

·        Direktor TEŠ je zaposlene že pred časom obvestil, da ob obeležitvi 60-letnice družbe konec poletja oz. v začetku jeseni pripravljajo vrsto slavnostnih dogodkov, zato je enostranska odločitev sindikata za organizacijo slovesnosti toliko bolj nerazumljiva.

·        Socialni dialog v TEŠ kljub zaostrenim razmeram in kljub drugačnim trditvam predsednika SDE Branka Sevčnikarja poteka redno, v obliki srečanj poslovodstva TEŠ in zaposlenih, ki so najmanj enkrat tedensko, po potrebi pa tudi pogosteje. Podobno se enkrat tedensko sestajata pogajalski skupini SDE in HSE. Za to obstajajo pisna dokazila.

·        Poslovodstvo TEŠ si bo še naprej prizadevalo, da bo program presežnih delavcev izveden v zastavljenem obsegu, saj bo zaposlenim le na ta način zagotovljena največja mera socialne in ekonomske varnosti, družbi TEŠ pa zagotovljena dolgoročna stabilnost poslovanja.

·        Nova sistemizacija in organizacija dela v TEŠ lahko zagotovi delo 290 zaposlenim in še dodatnim 49, ko bodo odpovedane pogodbe podizvajalcem. Skupno število zaposlenih do konca leta 2016 bi tako lahko bilo 339 (trenutno 358)

Vsem zaposlenim, ki jim bo ponujeno manj ustrezno oz. manj vredno delovno mesto od dosedanjega, bodo v TEŠ zagotovili pravično in pošteno izplačilo nadomestila in jim ponudili tudi pogodbe za nedoločen čas.