Medijsko središče / Sporočila za javnost / ODZIV NA SRAMOTILNI STEBER DRUŠTVA FOCUS

ODZIV NA SRAMOTILNI STEBER DRUŠTVA FOCUS

Društvo Focus je na svoji spletni strani na »znameniti« sramotilni steber znova obesilo TEŠ. Tega smo sicer že vajeni, kot smo vajeni tudi nenehnih podtikanj in neresničnih trditev, ki ne s stroko ne s splošno razgledanostjo žal nimajo prav nič skupnega. Zato se čutimo dolžni odzvati se na zapis »TEŠ 6: od soliranja do zahteve za poroštvo«, v katerem kar mrgoli nesmislov in populističnih neresnic. Največja je seveda ta, da TEŠ v pripravo in vodenje projekta do sedaj zavestno ni vključeval države in da smo projekt vodili brez zagotovila države, da je potreben in primeren.

Naj v dokaz, da temu ni tako, navedemo nekaj ključnih mejnikov (ki so preverljivi in javno dostopni z le nekaj kliki):

– oktobra 2006 je vlada RS sprejela resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih do leta 2032, v katero je vključen tudi nadomestni blok 6 moči 600 MW
– decembra 2006 je vlada RS v vlogi skupščine HSE d.o.o. potrdila Razvojni načrt skupine HSE, v katerem je med prioritetnimi naložbami naložba v nadomestni blok 6 TEŠ moči 600 MW
– julija-septembra 2007 je vlada RS izdala »No Objection Letter«, pristojna ministrstva (MG,MF) pa vsa potrebna soglasja k zadolževanju, za kredit EIB v višini 350 mio €. Na podlagi vseh izdanih soglasij je EIB tudi odobrila kredit.
– julija 2006 je bilo od državnih organov pridobljeno tudi energetsko dovoljenje za 600 MW nadomestni blok 6, medtem ko je bilo že novembra 2005 izdano energetsko dovoljenje za energetski objekt moči 500 MW
– septembra 2007 je bil pridobljen OPPN za nadomestni blok 6
– novembra 2009 je bilo pridobljeno okoljevarstveno soglasje za nadomestni blok 6
– marca / aprila 2010 je bilo dano končno soglasje k kredit pri EIB s strani MG RS in MF RS v skupni višini 550 mio € (440 + 110), za katerega je zahtevano državno poroštvo
– marca 2010 je vlada RS / MF izdala t.i. »No objection letter« EIB za kredit 550 mio € (440 + 110), za katerega se zahteva poroštvo
– aprila / junija 2010 sta MG RS in MF RS izdala soglasje za zadolžitev pri EBRD v višini 200 mio €
– junija 2010 je minister za gospodarstvo na podlagi Sklepa vlade RS podpisal pismo o podpori projektu za EBRD v povezavi z zadolžitvijo 200 mio €
– marca 2011 je okoljevarstveno dovoljenje postalo pravnomočno
– marca 2011 je postalo pravnomočno tudi izdano gradbeno dovoljenje za nadomestni blok 6

Če povzamemo: s strani resornih ministrstev (MG, MF) in Vlade RS je bilo v povezavi s financiranjem projekta izdanih 18 soglasij oziroma ustreznih pisem (od katerih je 12 še vedno aktualnih) v obdobju 2007 – 2010. Postopki za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja pa so potekali od leta 2006 do leta 2011, torej pet let.

Zgoraj zapisano potrjuje, da je bilo sodelovanje investitorja (TEŠ), njegovega lastnika (HSE) in lastnika HSE (države oz. vlade) ves čas trajanja projekta intenzivno, zato je trditev, da smo pri projektu gradnje nadomestnega bloka 6 »solirali«, preprosto smešna. Bi pa lahko za soliranje označili pisanje Focusa, ki brez predhodnega preverjanja dejstev na svoje spletne strani piše neresnice in tako zavaja celotno slovensko javnost, energetski, ekonomski in okoljski stroki pa s sestavki, kakršen je ta, dela slabo uslugo. TEŠ 6 ni »naš« projekt, kakor nam ga želijo pripisati na Focusu, temveč vseslovenski projekt, od njega bo imela korist celotna država. Avtorju sramotilnega stebra, ki se tako mrzlično želi otresti nadomestnega bloka 6, pa znova postavljamo (doslej nikoli odgovorjeno) vprašanje: od kod namerava Focus, če ne bomo imeli bloka 6, črpati manjkajočo električno energijo? Konkretnega odgovora, podkrepljenega z izračuni in simulacijami, do danes še nismo dobili. Ne od Focusa ne od ostalih zagrizenih nasprotnikov TEŠ 6, ki jih pri zavajanju slovenske javnosti bolj kot razum ali strokovno znanje vodijo čustva. Odgovor »za pripravo energetske strategije sta zadolženi stroka in vlada, ne pa naše društvo«, ki ga vedno dobimo, namreč ni več na mestu. Stroka je svoje že zdavnaj povedala: alternativ nadomestnemu bloku 6 v tem trenutku ni, vrzel, ki bi nastala, če ga ne zgradimo, pa bi pomenila večji uvoz in s tem tudi dvig cen električne energije. To so dejstva, ki so preprosto preverljiva in izračunljiva. Tako kot vsa ostala dejstva o nadomestnem bloku 6, ki smo jih pripravljeni predstavnikom Focusa in ostali zainteresirani javnosti predstaviti kadarkoli. Retorično vprašanje za Focus: zakaj nikoli ni pravega zanimanja?

Petja Rijavec
Vodja Službe komuniciranja HSE

floater