Medijsko središče / Sporočila za javnost / ODZIV NA SPOROČILO ZA JAVNOST SINDIKATOV SDE TEŠ IN DEM, SINDIKATA PV TER SVETOV DELAVCEV TEŠ IN PV

ODZIV NA SPOROČILO ZA JAVNOST SINDIKATOV SDE TEŠ IN DEM, SINDIKATA PV TER SVETOV DELAVCEV TEŠ IN PV

Seznanil sem se s sporočilom za javnost, ki je bilo medijem posredovano po novinarski konferenci sindikatov SDE TEŠ in DEM, sindikata PV ter svetov delavcev TEŠ in PV. Avtorji tega sporočila odločno zahtevajo moj odstop s položaja generalnega direktorja HSE, saj naj bi posameznim družbam, holdingu in državi kot celoti povzročal po njihovih ocenah nepopravljivo škodo. To je le eden od vrste neosnovanih in neargumentiranih in nesmiselnih očitkov, ki so nanizani v sporočilu za javnost; med njimi se znajdejo celo hude obtožbe o ponarejanju listin in potvarjanju informacij, za katere pričakujem, da jih bodo avtorji dokazali, saj z njimi povzročajo škodo meni osebno, meni kot generalnemu direktorju HSE ter skupini HSE kot celoti.

Omenjena novinarska konferenca in sporočilo za javnost sta bila sicer pričakovana, predvsem v kontekstu Poročila o vodenju izgradnje nadomestnega bloka TEŠ 6, ki ga je HSE pripravil po navodilih vlade in ga prilagamo (iz njega smo vzeli le del o pogajanjih z Alstomom, ki še niso zaključena). Pričakoval bi sicer, da bodo zahtevo po mojem odstopu izrazili že na včerajšnji skupni seji (na kateri so bili prisotni vsi podpisniki današnje izjave za javnost, pa tudi sam kot generalni direktor HSE in mag. Djordje Žebeljan kot predsednik nadzornega sveta TEŠ), ne pa preko medijev, kar je skrajno neprofesionalno in nekorektno. Na tej seji sem prisotne seznanil z osnovno strukturo in poudarki Poročila ter odgovoril na vsa zastavljena vprašanja.

Skupina HSE je pred številnimi poslovnimi in tržnimi izzivi, ki zahtevajo določene organizacijske in strukturne spremembe; nenazadnje to od nas pričakuje tudi lastnik. Verjamem, da določene spremembe, ki so zapisane tudi v razvojnem načrtu skupine HSE, verjetno nekaterim niso po godu, saj poudarjajo pomen koordinacije in transparentnosti skupine kot celote. A dejstvo je, da se moramo, če želimo slediti spremembam, spreminjati tudi sami. Kot generalni direktor HSE sem, z ekipo izkušenih strokovnjakov, za te spremembe odgovoren, jih podpiram in za njimi trdno stojim. Hkrati pa se zavedam tudi vloge sindikatov in svetov delavcev, ki je v zagotavljanju ustreznega položaja zaposlenih v energetiki. V HSE in v skupini HSE smo ves čas skrbeli, da je bil ta položaj ustrezen in celo nad slovenskim povprečjem, predvsem pa v skladu s podpisanimi kolektivnimi pogodbami, in nikdar ogrožen.

V pristojnosti lastnika HSE je, da me, če tako presodi, kadarkoli zamenja. Verjamem, da se bo odločil na osnovi preverljivih in preverjenih dejstev, ki temeljijo predvsem na uspešnosti poslovanja skupine HSE ter njenemu doprinosu k uspešnosti slovenskega gospodarstva kot celote.

Borut Meh

Generalni direktor HSE

floater