Medijsko središče / Sporočila za javnost / ODZIV NA ODSTOP PROJEKTNE SKUPINE BLOKA 6

ODZIV NA ODSTOP PROJEKTNE SKUPINE BLOKA 6

V Termoelektrarni Šoštanj smo se danes, tako kot ostala slovenska javnost, seznanili z odstopom projektne skupine bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6). Njeni člani so v uvodu sporočila za javnost zapisali, da zaradi ravnanj vodstva TEŠ ne sprejemajo več odgovornosti za nadaljnjo usodo TEŠ 6, ter v nadaljevanju podali nekaj neresničnih, neutemeljenih, pavšalnih in zavajajočih trditev, s katerimi se zgolj nadaljuje manipulacija z javnim mnenjem. Še posebej to velja, ko ugotovimo, da so očitani poslovni dogodki predvsem interne narave in sodijo v odgovornost poslovodstva TEŠ, ne pa v delokrog vodje projekta, gospoda Bojana Brešarja. Odstop projektne skupine TEŠ 6 pomeni nadaljevanje pritiska na poslovodstvo družbe TEŠ, ki želi že dober mesec dni vzpostaviti pogoje za transparentno, učinkovito in zanesljivo delo na projektu TEŠ 6 in v celotni družbi.

Za takšno izvedbo projekta bloka 6 je potrebno skupino za vodenje projekta kadrovsko okrepiti in delno spremeniti. Odstopno izjavo gre razumeti predvsem odmev na dejstvo, da se je reorganizacija vodenja projekta že začela in da bo skupina za vodenje projekta bloka 6 okrepljena z dodatnimi notranjimi in zunanjimi strokovnjaki. Kot takšna bo transparentno, učinkovito in zanesljivo vodila enega največjih slovenskih energetskih projektov.

Ravnanje vodje projektne skupine, ki je bil v zadnjem mesecu na bolniški, poraja dodatne razloge za sum, da je z vodenjem projekta narobe več kot je bilo do sedaj ugotovljeno (podhranjena projektna skupina itd.), ograjevanje odgovornosti od vodenja projekta v času bolniške odsotnosti pa lahko pojmujemo le kot to, da gospod Brešar ne želi več aktivno (ali vsaj kot v času prejšnjega direktorja) sodelovati na projektu. V tem pogledu ga motijo tudi vse aktivnosti Odbora za aktivni nadzor investicije, ki je v zadnjem letu, odkar deluje, na projektu odkril kopico netočnosti (več: https://www.hse.si/files/default/novice/2010/POROCILO%20O%20VODENJU%20PROJEKTA.pdf), s katerimi se člani projektne skupine TEŠ 6 ne strinjajo – a žal tudi ne pojasnijo protiargumentov, ki bi vzdržali resno presojo.

Posebej pa začudi današnja izjava članov projektne skupine TEŠ 6, da »so pri sklepanju zavarovanja projekta priča nestrokovnemu vpletanju direktorja TEŠ, ki z diktatom in brez argumentov vpliva na pogajanja ter s tem povzroča višjo ceno zavarovanja in tudi njegovo zakasnitev«. To je neresnica; direktor TEŠ mag. Simon Tot je iz sklepanja zavarovalnega posla za projekt TEŠ 6 izločil zavarovalnega posrednika (zavarovalnica je bila že izbrana in razlogov za vključitev posrednika – brokerja po izboru ni smiselna), s čimer je stroške zavarovanj znatno znižal. Sprašujemo se torej, ali je v interesu projektne skupine skleniti čim dražje zavarovanje ali pa imajo morda od posredniškega posla nekateri koristi?

Pa še odgovor na retorično vprašanje članov projektne skupine TEŠ 6, ki jih zanima, kdo v Republiki Sloveniji prevzema odgovornost za izvedbo projekta TEŠ 6. Odgovornost za to prevzema prvenstveno družba TEŠ z direktorjem družbe na čelu; prevzema jo njen lastnik, Holding Slovenske elektrarne, in z njim celotna skupina HSE. Prevzemajo jo tudi poslovni partnerji, od uglednih bank do zavarovalnic, v katerih pravilnost sprejemanja odločitev dvomijo podpisniki sporočila za javnost, torej člani projektne skupine TEŠ 6. Predvsem pa jo prevzemajo strokovnjaki, notranji in zunanji, brez katerih si izvedbe projekta na transparenten, učinkovit in zanesljiv način ne moremo predstavljati. S temi tremi cilji pred očmi bo skupina za vodenje projekta TEŠ 6 v prihodnje tudi okrepljena. Ne dvomimo, da imamo v Sloveniji dovolj strokovnega znanja in izkušenj, ki jih takšen projekt potrebuje, predvsem pa ljudi, ki imajo zadostno mero pripadnosti, da takšnih projektov ne jemljejo osebno, temveč v obče dobro.

mag. Simon Tot, direktor TEŠ

floater