Medijsko središče / Sporočila za javnost / ODZIV NA NOVINARSKO KONFERENCO DARJE RADIĆ O TEŠ 6

ODZIV NA NOVINARSKO KONFERENCO DARJE RADIĆ O TEŠ 6

Mag. Darja Radić, bivša ministrica za gospodarstvo RS, je danes sklicala novinarsko konferenco, na kateri je komentirala aktualna dogajanja, povezana z izgradnjo nadomestnega bloka 6 s poudarkom na Noveliranem investicijskem programu – verzija 4. Njena ocena je, da noveliran investicijski program ni sledil aprilskim sklepom vlade glede donosnosti in da zato po mnenju stranke Zares ne sme prejeti državnih poroštev v višini 440 milijonov €, ki naj bi jih morali plačevati slovenski davkoplačevalci.

V HSE in TEŠ takšna zavajanja odločno zavračamo z naslednjimi utemeljitvami.

Prvič, finančno-tržni učinki projekta TEŠ 6 so ovrednoteni v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki predpisuje, da je potrebno za investicije, ki se financirajo v skladu s to uredbo, upoštevati 7 – odstotno diskontno stopnjo. Doba vračanja investicijskih vlaganj je 15 let, neto sedanja vrednost 83,6 mio EUR, interna stopnja donosa 7,59 %, kazalnik relativne koristnosti 1,027, donos na lastniški kapital pa 13,6 %. Res da v sektorski politiki navajajo 9% diskontno stopnjo, vendar v povezavi z 9% donosom na kapital. V konkretnem primeru je diskontna stopnja res nekoliko nižja, okoli 7 %, je pa zato donos na kapital, kar zanima lastnika, bistveno višji – kot rečeno 13,6 %.

Drugič, državo in davkoplačevalce državna poroštva v višini 440 mio € ne bodo stala nič, saj je možnost, da bi bila unovčena, praktično nična. To potrjuje tudi odobren kredit EBRD v višini 200 mio €, ki ga ni potrebno zavarovati z državnim poroštvom. Nasprotno, projekt TEŠ 6 bo prispeval v državni proračun, saj bo država v 25 letih od TEŠ dobila od 50 do 60 mio € »prihodkov«, povezanih z zavarovanjem poroštev. Hkrati pa bo, kar gotovo ni zanemarljiv podatek, Republika Slovenija, ki je posredni lastnik Termoelektrarne Šoštanj, poleg neposrednega donosa na vloženi kapital deležna še visokih davkov na predvidene dobičke, plačil taks za izpuščanje toplogrednih plinov CO2, zagotovljena pa bodo tudi delovna mesta.

Tretjič, Darja Radić ocenjuje, da je projekt TEŠ 6 slabo voden; na novinarski konferenci je celo dejala, da pogajanja z Alstomom niso bila zadostna. Takšna trditev nekdanje gospodarske ministrice je za ekipo, ki je več mesecev vodila trda, naporna in zahtevna pogajanja, nesprejemljiva. Glede na dejstvo, da je bila pogodba podpisana že junija leta 2008, je kot takšna veljavna. Pogajalska skupina si je prizadevala v okvirih obstoječih pogodbenih zavez izboriti bolj enakopravno pozicijo in v največji mogoči meri uravnotežiti iz pogodbe izhajajoče obveznosti. Omejitev učinkov eskalacijske klavzule na končno ceno pod nivo 100 mio EUR, ki bi na današnji dan znašala približno 150 mio EUR, ocenjujemo kot velik dosežek, predvsem ob upoštevanju dejstva, da je pogodba iz leta 2008 podpisana in veljavna.

Četrtič. Vrhunec sprenevedanja Darje Radić je mnenje, ki ga je zagovarjala na novinarski konferenci, da bi bilo namreč namesto izgradnje nadomestnega bloka 6 smotrneje obnoviti dotrajana bloka 4 in 5. Čudi nas, da takšne izjave daje bivša ministrica, za katero smo na njene predloge pripravili več študij, v katerih so tudi neodvisni strokovnjaki dokazali, da je obnova obstoječih blokov energetsko, ekonomsko in ekološko popolnoma nesmiselna. Ravno tako niso sprejemljive alternative o zaustavljanju projekta ali njegovi upočasnitvi, saj bi bilo to povezano z dodatnimi stroški brez dodane vrednosti, ki jih mora prav tako plačati investitor.

Odločevalska in strokovna javnost ter vsi davkoplačevalci Slovenije imajo na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo možnost prebrati četrto in najnovejšo verzijo noveliranega investicijskega programa za nadomestni  blok 6 ter se sami prepričati o njegovi ekonomski, energetski in ekološki upravičenosti.

Služba komuniciranja HSE

floater