Medijsko središče / Sporočila za javnost / Odziv na NK Davkoplačevalci se ne damo

Odziv na NK Davkoplačevalci se ne damo

Vili Kovačič iz društva Davkoplačevalci se ne damo je danes sklical novinarsko konferenco, na kateri se je, četudi ni v svoji karieri izvedel enega samega energetskega projekta niti nima nikakršnih strokovnih referenc, čutil poklicanega reševati TEŠ pred projektom TEŠ 6 ter že z naslovom drzno napovedoval njegov konec. V svojih prizadevanjih gre celo tako daleč, da zlorablja imena strokovnjakov s področja energetike – na današnji novinarski konferenci je namreč prebral star dopis mag. Antona Urankarja, čeprav mu je slednji v opravičilo odsotnosti na novinarski konferenci poslal dopis povsem drugačne vsebine, v katerem podpira izdajo državnega poroštva za TEŠ 6.

V nadaljevanju podajamo nekaj osnovnih pojasnil, ki po logiki razuma in nekaj splošnega poznavanja energetike, ekonomije in ekologije prikazujejo pravo sliko projekta TEŠ 6. Ob tem se sprašujemo, kdo bo slovensko energetiko rešil pred Vilijem Kovačičem, saj s širjenjem takšnih nesmislov ogroža samo bistvo njenega obstoja ter smeši celotno slovensko civilno javnost, ki jo zastopa.

DRŽAVNO POROŠTVO

Odobritev poroštva za blok 6 ne bo povzročila izčrpavanja davkoplačevalskega denarja

Pri  gradnji bloka 6 ne gre za trošenje davkoplačevalskega denarja. HSE, ki je edini lastnik Termoelektrarne Šoštanj, in TEŠ kot investitor, nista javni družbi, ampak gospodarski družbi, ki investicijo v celoti financirata z lastnimi sredstvi in posojili. Sredstva za investicijo tako ne gredo iz državnega proračuna, ampak iz sredstev, ki jih družbi ustvarita na trgu. Do trošenja davkoplačevalskega denarja bi prišlo kvečjemu v primeru neodobritve državnega poroštva.

Na podlagi državnega poroštva za del investicijske vrednosti je možno pridobiti zelo ugodno posojilo pri EIB, ki je bistveno ugodnejše kot posojila pri ostalih komercialnih bankah. Če te ugodne možnosti ne bi izkoristili, bi ravnali skrajno nelogično in neracionalno. Termoelektrarna Šoštanj je za gradnjo razžveplalnih naprav v devetdesetih letih že dobila državno poroštvo in iz tega naslova ni bil porabljen niti cent davkoplačevalskega denarja. Tudi zaradi odobritve poroštva za 440 mio EUR posojila pri EIB ne bo imela Slovenija nobenih stroškov.

OBNOVA BLOKOV 4 IN 5

Zaradi dotrajanosti blokov 4 in 5 in tudi zato, ker z obnovo teh blokov ne moremo dvigniti tehnoloških parametrov tako visoko, da bi bil izkoristek zadosten za konkurenčno obratovanje v prihodnosti ter ob hkratnih predvidevanjih, da bodo plačila za emisije CO2 višja, je ekonomičnost v TEŠ možno zagotoviti le z novim nadomestnim blokom 6.

Blok 4 obratuje že preko 40 let, za sabo ima že več kot 260.000 obratovalnih ur, preračunano na obremenitve turbine je to že skoraj 290.000 ekvivalentnih obratovalnih ur.

Blok 5 je nekoliko mlajši, ima pa tudi že preko 240.000 obratovalnih ur in preko 260.000 ekvivalentnih obratovalnih ur. V letu 2016 obratovanje bloka 4, zaradi ekoloških zahtev in dotrajanosti, ne bo več možno. Blok 5, ki je novejši pa bo ostal v hladni rezervi. Obratoval bo v primeru okvar bloka 6 in v specifičnih energetskih situacijah. Na primer v primeru, kot je bila letošnja zima, ko je bila hidrološka situacija izjemno kritična in je bilo pomanjkanje električne energije veliko, cene le-te  pa so se dvignile v nebo.

Potrebna vlaganja v obnovo blokov 4 in 5 bi bila izredno visoka. Podatki o možnosti obnove so bili objavljeni v študiji, katere povzetek je objavljen tudi  na spletu:  http://www.te-sostanj.si/blok6/gradiva/studija-o-obnovi-blokov-4-in-5.

ALTERNATIVE

Tehnološko, energetsko in ekološko visoko učinkovit nadomestni blok 6 za proizvodnjo enake količine električne energije, kot je proizvedejo obstoječi bloki TEŠ, porabil do 30 odstotkov manj premoga, zmanjšali pa se bodo tudi izpusti CO2, in sicer do 35 odstotkov. Na dolgi rok to pomeni znatno zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida, in sicer za približno 1,2 milijona ton letno. To zmanjšane CO2 pa predstavlja približno 8 odstotkov vseh toplogrednih emisij Slovenije. Ta investicija pa bo TEŠ omogočala tudi izpolnjevanje okoljskih zahtev Evropske unije.

Prehod na alternativne vire ni enostaven, temveč dolgotrajen proces, ki mora biti podprt z mnogimi dejavniki. Res je, da NEP še ni sprejet, res pa je tudi, da je v njem najugodnejši scenarij, ki upošteva tako ekološko plat kakor tudi ekonomsko plat, scenarij z blokom 6. Ekološko gledano je nekoliko ugodnejši plinski scenarij, zaradi nižjih specifičnih emisij CO2, je pa cena plina zato bistveno višja kot cena premoga v Velenju, poleg tega pa je cena plina podvržena tudi borznim špekulacijam. Energetska odvisnost Slovenije bi se v primeru plinskega scenarija izrazito povečala.

Če kdo smatra, da bosta ključna alternativna vira prihodnosti sončna in vetrna energija, potem najverjetneje ni preveril ključnih podatkov glede razpoložljivosti teh dveh virov, ki kažejo, da je v Sloveniji letno povprečno le okoli 1200 sončnih ur ter maksimalno okoli 2000 ur uporabnega vetra, dolžina leta pa znaša 8760 ur.

Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da električne energije v velikih količinah ni možno shranjevati. Torej s tema dvema viroma nikakor ne moremo zadostiti porabi, seveda pa je te vire kljub visokim cenam in potrebnim subvencijam potrebno izkoristiti. Ob tem pa je in bo tudi v prihodnje potreben energetski steber, ki omogoča, da je energija na voljo vedno, vsak trenutek,  ko jo omrežje potrebuje. Zaradi tega bo termo proizvodna električne energije še dolgo nujno potrebna.

KONČNA CENA PROJEKTA

Poslovodstvo TEŠ se je zavezalo, da končna vrednost investicije v nadomestni blok 6 ne bo presegla vrednosti 1.302.747.100 € iz NIP 4, skupaj s stroški financiranja, v kolikor je dano poroštvo države in možnost črpanja posojila EIB z 31. 7. 2012.

CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Zaradi bloka 6 ne bomo plačevali dražje električne energije. Brez bloka 6 domači kupci električne energije ne bi imeli alternative in bi bili prisiljeni plačati višje nakupne cene električne energije iz tujine. To pomeni tudi dražjo elektriko za Slovenijo. Zaradi neustrezne stopnje samozadostnosti oskrbe z električno energijo bi cene le-te v Sloveniji naraščale neproporcionalno z drugimi državami, ki so energetsko samozadostne. Neizgradnja nadomestnega bloka 6 bi tako omogočila predvsem povišanje marž trgovcev z električno energijo.  V Italiji je cena električne energije več kot 30 odstotkov dražja kot na Leipziški borzi. Pot brez TEŠ 6 nas lahko pripelje v enake razmere kot so danes v Italiji.

Cena električne energije, ki jo plačujemo končni odjemalci (davkoplačevalci), se oblikuje na trgu in je skupek cen vseh proizvodnih enot (hidroelektrarne, termoelektrarne, nuklearna elektrarna). Na računu za električno energijo štiričlanske družine, ki na primer znaša 82,81 €, je strošek porabljene električne energije zgolj 34.86 € ali 42 % zneska računa. Skoraj 48 € pa je namenjeno za subvencioniranje obnovljivih virov, subvencioniranje učinkovite rabe, prenosno omrežje, distribucijsko omrežje, zagotavljanje zanesljive oskrbe ter trošarine in davek.

Dodatne informacije: Janja Štrigl, odnosi z javnostmi TEŠ, Janja.Strigl@te-sostanj.si