Medijsko središče / Sporočila za javnost / ODZIV NA NEPOTRJEN ZAKON O POROŠTVU DRŽAVE ZA POSOJILO EIB ZA PROJEKT TEŠ 6

ODZIV NA NEPOTRJEN ZAKON O POROŠTVU DRŽAVE ZA POSOJILO EIB ZA PROJEKT TEŠ 6

V Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) in Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) smo s presenečenjem sprejeli rezultat glasovanja na današnji seji Odbora DZ za finance in monetarno politiko, na kateri ni bil potrjen predlog zakona o poroštvu države za posojilo v višini 440 milijonov € za gradnjo nadomestnega bloka 6 TEŠ. V skupini HSE smo namreč vodili vse potrebne aktivnosti v skladu z investicijskim načrtom ter na podlagi soglasij in dovoljenj državnih organov. Današnja odločitev pomeni najmanj bistveno podražitev projekta, za Republiko Slovenijo pa dodatni prispevek k poslabšanju bonitete in kredibilnosti na mednarodnih finančnih trgih.

Sprejem Zakona o poroštvu bi omogočil normalno izvedbo oziroma dokončanje projekta nadomestni blok 6 TEŠ, s tem pa tudi uspešno nadaljnje poslovanje skupine HSE. Poroštvo države namreč omogoča doseganje nižje obrestne mere in s tem nižjo skupno ceno projekta. Država bi z izdajo poroštva projektu nadomestni blok 6 TEŠ pridobila v letih, ko se vrača posojilo EIB, poleg neposrednega donosa na vloženi kapital še visoke davke na predvidene dobičke, plačilo taks za izpuščanje toplogrednih plinov CO2, dolgoročno bi bilo zagotovljenih več tisoč delovnih mest, poleg tega pa bi bila deležna tudi prihodkov iz naslova stroškov poroštva za kredit EIB, ki v času trajanja kredita dosežejo cca 50 mio EUR.

Današnja zavrnitev predloga zakona o poroštvu za HSE in TEŠ zagotovo pomeni podražitev projekta. Kakšna bo ta podražitev, bo odvisno od pogajanj z bankami in dobaviteljem glavne tehnološke opreme, Alstomom, ki bodo izvedena v prihodnjih dneh in tednih. V najslabšem primeru lahko pride celo do umika bank iz projekta tudi za kredite, ki so že bili črpani. Rezultat glasovanja poslancev ne projektu TEŠ 6 ne Termoelektrarni Šoštanj in ne Sloveniji kot celoti ne koristi; vse kaže, da bo breme predvolilnega boja preko energetsko strateškega projekta v končni fazi preloženo na slovenske davkoplačevalce. V HSE in TEŠ ne glede na današnjo odločitev sedmih poslancev zagotavljamo, da bomo storili vse, da saniramo posledice takšne odločitve. Trdnega zagotovila, v kakšni meri nam bo to uspelo, pa žal ne moremo dati.

Dodatne informacije:
Petja Rijavec, Vodja Službe komuniciranja HSE, [email protected]
Janja Štrigl, PR TEŠ, [email protected]

floater