Medijsko središče / Sporočila za javnost / ODZIV NA IZJAVE DUŠANA SEMOLIČA, PREDSEDNIKA ZSSS

ODZIV NA IZJAVE DUŠANA SEMOLIČA, PREDSEDNIKA ZSSS

Vezano na izredno odpoved zaposlitve gospodu Branku Sevčnikarju (TEŠ) se je oglasil Dušan Semolič, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, z izjavo, da vodstvo TEŠ krši pravice sindikatov, ki so varovane z ustavo, zakoni in mednarodnimi akti. Ta izjava je neresnična in zavajajoča. Gospod Branko Sevčnikar je kot predsednik sindikata TEŠ in vodja stavkovnega odbora organiziral in sodeloval pri nezakoniti stavki, ki ne uživa varstva zakonodaje, ustave in mednarodnih pogodb.

Zakon o stavki namreč jasno določa (3. člen), da mora stavkovni odbor napovedati stavko najpozneje 5 dni pred dnevom, določenim za njen začetek, kar se v konkretnem primeru ni zgodilo,saj se je stavka, katere namen je bil preklic odločitve o zamenjavi vodstva, začela takoj po tem, ko je bil imenovan novi direktor.

Stavkovni odbor mora napovedati stavko najpozneje pet dni pred dnevom, določenim za njen začetek, tako, da pošlje sklep o začetku stavke organu upravljanja in poslovodnemu organu organizacije oziroma delodajalcu.

Zakon o stavki nadalje določa (2. odst. 5. člena), da stavkovni odbor in stavkajoči drugim delavcem ne smejo preprečevati, da bi delali.

Stavkovni odbor in delavci, ki sodelujejo v stavki, ne smejo delavcem, ki ne sodelujejo v njej, preprečevati, da bi delali.

V primeru, ki je predmet postopka, je stavkovni odbor  mag. Simonu Totu preprečeval vstop v družbo in s tem onemogočal izvajanje njegovih del in nalog, kar predstavlja jasno kršitev Zakona o stavki.

Ravnanje g. Sevčnikarja ima tudi znake kaznivega dejanja samovoljnosti po 310. členu Kazenskega zakonika, ki določa:
Kdor si samovoljno vzame svojo pravico ali pravico, za katero misli, da mu pripada, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

Gospod Branko Sevčnikar se je postavil nad zakon in nad sodišča ter si samovoljno vzel v roke pravico odločati o tem, kdo bo vstopil v družbo, kdo bo v njej delal in kdo ne.  Da je bilo njegovo ravnanje Sevčnikarja nezakonito, pa  izhaja tudi iz izdane začasne odredbe Okrajnega sodišča v Velenju, ki je odločilo, da morajo Simonu Totu omogočiti vstop v družbo. Za izvršitev te odločitve je bila potrebna asistenca sodnega izvršitelja in policije.

Iz zgoraj navedenega  tako izhaja, da je g. Branko Sevčnikar tisti, ki je grobo kršil pravila o stavki, si vzel pravico odločati, kdo bo direktor TEŠ in kdo ne ter kdo bo vstopil v družbo in kdo ne.

Že zakon o stavki določa (4. odst. 13. člena), da
Organizatorji stavke oziroma udeleženci v stavki v nasprotju s tem zakonom ne uživajo varstva iz prvega in drugega odstavka tega člena.

V prvem odstavku tega člena pa je določeno, da organiziranje stavke in udeležba v stavki:
ne pomeni kršitve delovne obveznosti, ne sme biti podlaga za začetek postopka za ugotavljanje disciplinske in materialne odgovornosti delavca in ne sme imeti za posledico prenehanja delovnega razmerja delavca.

Iz navedenega torej jasno izhaja, da organiziranje nezakonite stavke (kar ta v TEŠ je bila) ne uživa delovnopravnega varstva in je zato sklicevanje na ustavo in mednarodne pogodbe absurdno in zavajajoče. Posebej pa je skrb vzbujajoče, da takšno izjavo poda g. Semolič, ki bi po vseh letih sindikalnega udejstvovanja moral poznati vsaj določila Zakona o stavki in bi mu moralo biti jasno (in mu najbrž tudi je), da je bila ta stavka nezakonita in, da zato morebitne posledice ne morejo biti presenečenje.

Ker je jasno, da g. Semolič določila Zakona o stavki pozna, je njegova izjava očitno zavajajoča in povsem nekredibilna.

Zakon o delovnih razmerjih  v prvi alineji 1. odst. 111. člena določa:
(1) Delodajalec lahko delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi:

– če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja in ima kršitev vse znake kaznivega dejanja.

Ravnanje g. Sevčnikarja predstavlja hujšo kršitev obveznosti iz delovnega razmerja in ima znake kaznivega dejanja, zaradi česar je postopek uveden povsem zakonito in ne predstavlja nikakršnega šikaniranja, temveč varstvo zakonitih postopkov in zagotavljanje spoštovanja sprejetih pogodbenih in zakonskih obveznosti.