Medijsko središče / Sporočila za javnost / ODZIV HSE NA ZBOR DELAVCEV DEM: OČITKI O DOMNEVNEM IZČRPAVANU DEM SO POSKUS PREUSMERJANJA POZORNOSTI OD RESNIH PROBLEMOV DRUŽBE IN SKUPINE HSE

ODZIV HSE NA ZBOR DELAVCEV DEM: OČITKI O DOMNEVNEM IZČRPAVANU DEM SO POSKUS PREUSMERJANJA POZORNOSTI OD RESNIH PROBLEMOV DRUŽBE IN SKUPINE HSE

Odzivamo se na današnji zbor delavcev Dravskih elektrarn Maribor d. o. o. (DEM), na katerem so bila zaposlenim v tej družbi predstavljena številna napačna dejstva, osnovana na zavajanjih, polresnicah in neresnicah, predvsem pa na populizmu predsednika sveta delavcev DEM, ki jih je že pred današnjim zborom delavcev pošiljal na različne naslove. Njegova javna zavajanja v zadnjem času so ne le neokusna in zaskrbljujoča, temveč poslovno škodljiva in imajo kot takšna vpliv na javno podobo DEM in celotne skupine HSE.

Najprej želimo poudariti, da so DEM najbolje stoječa družba v skupini HSE. Njen razvojni potencial je dober, finančno in likvidnostno ni ogrožena in nič ne kaže, da bi se ta trend lahko obrnil. A dejstvo je, da je bila družba DEM, tako kot ostale družbe v skupini HSE, ustanovljena ne le za zagotavljanje zanesljive proizvodnje električne energije, temveč tudi za ustvarjanje dobička in sodelovanje v finančno-likvidnostnih tokovih skupine HSE. Ena od številnih nalog krovne družbe skupine HSE, HSE d. o. o., je namreč usklajevanje likvidnosti družb skupine HSE, pri čemer je družba DEM vsa leta od ustanovitve HSE d. o. o. korektno sodelovala. Ravnanja HSE pri tem ne more nihče opredeliti kot škodljivo, saj so DEM za posojena likvidna sredstva vedno prejele obresti, ki so presegale tiste, ki bi jih sicer prejeli za depozit pri poslovni banki. Tudi glede ustvarjenega dobička vsake gospodarske družbe je jasno, da o njegovi uporabi odloča lastnik, po svoji najboljši presoji, in ga nameni tja, kjer bo ta dosegal največji učinek. Zaposleni v DEM  so o tem, preko vodstva HSE, ves čas seznanjeni, kot so seznanjeni tudi z odločitvami o razvojnih projektih. Trenutno je sicer večina razvojnih projektov družbe DEM, med njima tudi večja, čHE Kozjak in HE na Muri, zaustavljenih ali upočasnjenih. Izračuni namreč ne kažejo zahtevanega donosa na kapital. Glede na trenutno stanje cen električne energije na trgu sta obe omenjeni investiciji daleč od tega, da bi bili strateško pomembni, HSE kot lastnik DEM pa ne bo dopustil, da bi še ena elektrarna v skupini HSE delala izgubo.

Očitke o tem, da HSE izčrpava DEM, zavračamo kot neutemeljene in kot poskus preusmerjanja pozornosti od realnih problemov ne le DEM, temveč celotne skupine HSE. Dejstvo je namreč, da je pred njo zahtevno obdobje finančnega, kadrovskega, poslovnega in organizacijskega prestrukturiranja, ki pomeni predvsem zniževanje vseh vrst stroškov in DEM pri tem ne bodo izjema. Konec novembra je bil namreč sprejet Razvojni načrt skupine HSE za petletno obdobje. Sprejela sta ga tako Nadzorni svet HSE d. o. o. kot Slovenski državni holding ter s tem potrdila poslovne, finančne in strukturne usmeritve skupine HSE na poti njene reorganizacije. Skupina je na prelomnici, ko bo o njenem nadaljnjem obstoju odločalo tudi (in predvsem) to, kako gospodarno bo v prihodnje delovala. Pomembno pa je tudi dejstvo, da je, kar zadeva racionalizacijo poslovanja skupine HSE, julija letos Državni Zbor sprejel Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (UL RS št. 53/2015), ki nalaga še dodatne ukrepe za vzdržno poslovanje skupine HSE in zahteva ustrezen donos na kapital od družbe HSE d. o. o. V postopku poslovnega in finančnega prestrukturiranja skupine HSE, katerega pomemben del sta racionalizacija in optimizacija poslovanja, nobena družba v skupini ne bo izvzeta, saj na koncu dneva vedno gledamo stanje konsolidirano: kako smo torej izpostavljeni kot skupina HSE. In v to skupino sodi tudi DEM. S stanjem, kakršno je danes, s tem številom zaposlenih v skupini HSE, s podvajanjem poslovnih funkcij (in s tem stroškov) in s poslovno nepotrebnimi dejavnostmi, pa tudi s poslovno nepotrebnimi investicijami, skupina HSE niti na kratek rok ne more preživeti. In če dobro gospodarjenje pomeni, da bo potrebno nekatere poslovne funkcije združiti, bomo to pač storili, seveda ne na način, kot si ga zmotno predstavlja predsednik sveta delavcev DEM, s centralizacijo. Nasprotno: poslovne funkcije skupine HSE se bodo izvajale tam, kjer bodo zanje ustrezna znanja, kompetence in izkušnje oziroma tam, kjer bo poslovno, logistično in tehnično najbolj primerno.

Kar zadeva očitke o domnevno slabem vodenju: HSE ima povprečno eno sejo nadzornega sveta na mesec, na kateri predstavniki lastnika in zaposlenih ocenjujejo njegovo delo. Doslej večjih kritik na račun vodenja matične družbe in skupine ni bilo. Sprejeto letno poročilo družbe in skupine HSE ter sprejet razvojni načrt skupine HSE za petletno obdobje sta dva večja prelomna dogodka, ki po našem mnenju kažeta na zaupanje lastnika v vodstvo družbe in na njegovo strinjanje s poslovnimi odločitvami.

Na koncu pa se odzivamo še na očitke o kadrovanju. V HSE d. o. o. je zaposlenih več kot sto visoko izobraženi strokovnjakov, katerih večina bdi nad poslovanjem celotne skupine HSE, torej nad več kot tri tisoč zaposlenimi. Vsa delovna mesta na HSE so bila razpisana, z izbranimi kandidati, ki so imeli ustrezna znanja, reference in dokazila, pa opravljeni razgovori. Ob tem še dodajamo, da HSE na kadrovske odločitve svojih odvisnih družb ne vpliva, saj ima vsaka družba samostojno politiko zaposlovanja. Ostaja pa žalostno dejstvo, da mladi, perspektivni kadri v prenekateri družbi pogosto ne dobijo dela samo zato, ker jim ga ne odstopi nepregledna vrsta zaposlenih, ki so že zdavnaj izpolnili pogoje za upokojitev, pa se svežemu znanju in idejam preprosto nočejo umakniti.

floater