Medijsko središče / Sporočila za javnost / ODZIV HSE NA ZBIRANJE PODPISOV ZA ZAOSTRITEV STAVKE

ODZIV HSE NA ZBIRANJE PODPISOV ZA ZAOSTRITEV STAVKE

Družba HSE je, glede na to, da je večinski lastnik družb PV in TEŠ, močno zainteresirana, da se stavka rudarjev Premogovnika Velenje zaključi in da se vzpostavijo taki odnosi med deležniki, ki bodo omogočili izvajanje osnovnih dejavnosti obeh družb. Ob tem moramo ponovno poudariti, da družba HSE v tej stavki ni pogajalski partner. Predmet pogajanj so namreč razmerja med zaposlenimi v družbi PV ter tržna razmerja med prodajalcem PV in kupcem TEŠ. Vodstvo HSE v okvirih korporativnega upravljanja vodstvi obeh hčerinskih družb usmerja tako glede racionalnega poslovanja kot glede odnosa do ključnih deležnikov.

Prva ključna zahteva stavkovnega odbora PV, povišanje cene premoga, je vprašanje, ki ga lahko PV reši izključno v pogajanjih s svojim edinim kupcem, TEŠ. Druge zahteve, ki se vežejo na socialne pravice delavcev PV, pa se lahko rešijo le med vodstvom PV, ki mora zagotoviti tako rentabilno poslovanje kot tržni situaciji primerno nagrajevanje zaposlenih. Ob tem se morajo vsi udeleženci v tem dialogu zavedati, da morajo spoštovati dogovore in pogodbe, med njimi seveda tudi zaveze, ki jih je TEŠ na podlagi dogovorov s PV dogovoril tako z Republiko Slovenijo kot kreditodajalci.

Vloga vodstva HSE v trenutni situaciji je predvsem ustrezno predstaviti okoliščine, ki pomembno vplivajo na njihov položaj. To vlogo, skupaj z iskanjem predlogov za reševanje, je HSE izvajal že pred izbruhom stavke in jo bo še naprej. Ne more pa – niti, če bi to hotel – postati pogajalski partner.

floater