Medijsko središče / Sporočila za javnost / Odziv hse in TEŠ na vmesne ugotovitve in stališče komisije za preprečevanje korupcije v zvezi s projektom blok 6 TEŠ

Odziv hse in TEŠ na vmesne ugotovitve in stališče komisije za preprečevanje korupcije v zvezi s projektom blok 6 TEŠ

V HSE in TEŠ smo se 21. februarja 2012 seznanili z vmesnimi ugotovitvami in stališčem Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) v zvezi s projektom Blok 6 TEŠ – Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ 6). Glede na obširnost poročila bomo tega temeljito preučili, ugotavljamo pa, da ugotovitve KPK potrjujejo pravilnost našega ukrepanja v zadnjih dveh letih. V tem času smo namreč temeljito preverjali pogodbene odnose z dobavitelji v TEŠ, pred več kot letom dni je bila na novo postavljena projektna organiziranost, za bolj enakopravno pozicijo naročnika v odnosu do dobavitelja glavne tehnološke opreme smo dogovorili in podpisali tri dodatke k osnovni pogodbi, prav tako smo spremenili v korist naročnika pogodbe z drugimi dobavitelji opreme, regulirali ugotovljena odstopanja v poslovnih odnosih in vložili več kazenskih ovadb. Z izdelavo Noveliranega investicijskega programa – revizija 4 (NIP 4) smo vključili v projekt vse manjkajoče postavke, poleg tega pa zagotovili izvedbo ustreznih, tudi mednarodnih študij in revizij, ki so potrdile navedbe iz NIP 4.

»Naloga pristojnih institucij je, da glede na že vložene ovadbe in danes tudi ugotovitve KPK ter ugotovitve revizijskega poročila PWC ustrezno ukrepajo. Vsem institucijam bomo tako kot do sedaj nudili vso potrebno podporo in predložili vse zahtevane informacije in dokumente. TEŠ kot investitor v nadomestni blok 6 in HSE kot lastnik TEŠ pa sta takoj po zamenjavi vodstev obeh družb leta 2010 za vsa ugotovljena odstopanja sprejela tudi ukrepe v okviru svojih pristojnosti, da v prihodnje do nepravilnosti ne bi prihajalo več, ter aktivno pristopila k izvajanju projekta v začrtanih finančnih in časovnih okvirih,« pravi mag. Matjaž Janežič, generalni direktor HSE. Mag. Simon Tot, direktor TEŠ, pa dodaja: »Ugotovljene pretekle nepravilnosti pri ravnanjih posameznikov pri vodenju projekta ne smejo vplivati na prihodnost izvedbe projekta. Nadomestni blok 6 TEŠ je energetsko, ekonomsko in ekološko utemeljen projekt, ki ga Slovenija potrebuje z vidika varne in zanesljive oskrbe z električno energijo.«

Dodatne informacije: mag. Petja Rijavec, vodja Službe komuniciranja HSE, 01 47 04 118; [email protected]

floater