Medijsko središče / Sporočila za javnost / ODPOVED PREJEMKOV ČLANOV NADZORNEGA SVETA HSE IN ZUNANJE ČLANICE REVIZIJSKE KOMISIJE NAZORNEGA SVETA

ODPOVED PREJEMKOV ČLANOV NADZORNEGA SVETA HSE IN ZUNANJE ČLANICE REVIZIJSKE KOMISIJE NAZORNEGA SVETA

Holding Slovenske elektrarne d.o.o. je prejel pisna soglasja vseh članov nadzornega sveta ter zunanje članice revizijske komisije nadzornega sveta HSE k odpovedi 30 % prejemkov,  do katerih so upravičeni z naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in njegovih komisij, za čas od vključno marca 2020 pa do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana.
Premogovnik Velenje d.o.o. je prejel pisna soglasja vseh članov nadzornega sveta k odpovedi 30 % prejemkov, do katerih so upravičeni z naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in njegovih komisij, za čas od vključno marca 2020 pa do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana.
floater