Medijsko središče / Sporočila za javnost / ODLOČITEV O PRODAJI TET V SKLEPNI FAZI

ODLOČITEV O PRODAJI TET V SKLEPNI FAZI

Danes se je iztekel podaljšani rok za zaključek pogajanj o prodaji 81,33-odstotnega deleža TET med pogajalskima skupinama prodajalca (HSE) in potencialnega kupca (Edelweiss Investment). Kljub pobudi SDH, ki je bila obravnavana in sprejeta na nadzornem svetu HSE 30.9.2014, naj v pogajalski skupini sodelujejo tudi predstavniki SDH, Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za infrastrukturo in član nadzornega sveta HSE kot opazovalec, so predstavniki obeh ministrstev sodelovanje zavrnili. Tako so pri pogajanjih v zadnjem tednu sodelovali trije predstavniki HSE, predstavnica SDH in predsednik NS HSE kot opazovalec.

Pogajanja tudi tokrat niso obrodila sadov, saj potencialni kupec vztraja, da ne bo prevzel okoljskih škod ali drugih tveganj na strani TET, ki bi lahko imela posledice v prihodnosti. Ker to tudi za HSE ni sprejemljivo saj bi šlo za nedovoljeno državno pomoč, poleg tega pa na pogajanjih tudi ni bilo jasno predstavljeno, na kakšen način bo prevzeto poroštvo, ki ga ima HSE v odnosu do NLB za potrebe jamstva TET, vezanega na ARSO, v višini slabih 4 mio €, se je pogajalska skupina odločila zaključiti pogajanja. Nadzorni svet HSE bo predmetno tematiko obravnaval na naslednji seji nadzornega sveta HSE, ki bo v petek, 10. oktobra 2014.

Služba komuniciranja HSE

floater