Medijsko središče / Sporočila za javnost / ODGOVOR NA USPEŠEN ZELENI PREHOD SLOVENIJE JE V POVEZOVANJU

ODGOVOR NA USPEŠEN ZELENI PREHOD SLOVENIJE JE V POVEZOVANJU

Nova Gorica, 19. julij 2023 – Vodstvi družb Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) in Holding Slovenske elektrarne (HSE) sta na delovnem obisku gostili ministra za okolje, podnebje in energijo mag. Bojana Kumra. Predstavili sta mu projekte in strateške cilje, ki jih ima nosilec zelenega prehoda v Sloveniji – skupina HSE na področju pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov ter načrtovano medsektorsko sodelovanje z Družbo za avtoceste Republike Slovenije (DARS) pri izgradnji sončnih elektrarn v Primorski in Obalno-kraški regiji.

»Poraba električne energije se iz leta v leto povečuje, medtem ko slovenska samozadostnost že tretje leto zapored pada, tudi zato Slovenija potrebuje intenzivnejša vlaganja v obnovljive vire energije (OVE)«, je na novinarki konferenci po delovnemu srečanju, izpostavil minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer. Dejal je, da si tudi vlada prizadeva, hkrati pa jo k temu spodbujajo tudi evropska priporočila in zahteve, da bodo postopki umeščanja OVE objektov v prostor enostavnejši in hitrejši. Kot primer je izpostavil  Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (ZUNPEOVE), ki je bil prav danes objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in je nujno potreben za doseganje nacionalnih energetskih ciljev, ki jih predvideva tudi posodobljen Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN). Minister je izrazil veliko pohvalo vsem strokovnim in podpornim službam, ki sodelujejo pri pripravi in razvoju energetskih projektov znotraj SENG, ter jim zaželel veliko uspehov pri njihovi realizaciji. Odločno je podprl tudi današnji podpis dogovora o sodelovanju dveh podjetij v državni lasti pri trajnostnem prehodu Slovenije.

»Skupina HSE kot najpomembnejša slovenska energetska družba ima na poti zelenega prehoda Slovenije ključno in odgovorno vlogo«, je poudaril generalni direktor HSE dr. Tomaž Štokelj ter predstavil ambiciozne načrte skupine, ki v prihodnje stavi tako na obnovljive vire iz sonca, vetra in vode kot tudi na geotermalno energijo,  kogeneracijo na biomaso in nenazadnje na vodik kot energent, tudi za shranjevanje. Pri tem se je dotaknil tudi potrebe po izgradnji hranilnikov energije in drugih virov fleksibilnosti, s poudarkom na črpalnih hidroelektrarnah. Izpostavil je tudi pomen ministrstva in vlade pri izvedbi ambicioznih ciljev skupine HSE, predvsem v smislu sprejemanja ustrezne zakonodaje, ki bo zeleni prehod omogočila, predvsem pa ga pospešila, in pozdravil novi zakon (ZUNPEOVE). Pri uresničevanju zastavljenih ciljev bo velikega pomena tudi uspešno in stabilno poslovanje skupine HSE. Dejal je, da je poslovanje skupine HSE v prvi polovici leta tako z vidika proizvodnje kakor tudi rezultata nad planom in poudaril: »V kolikor ne bo večjih pretresov v drugi polovici leta, pričakujemo, da bo letošnji poslovni rezultat eden najboljših v zgodovini skupine HSE.«

Generalni direktor Soških elektrarn Nova Gorica Mitja Gorjan se je dotaknil aktualnih razmer v energetiki in dejal: »SENG se je v preteklosti v večji meri osredotočal na izkoriščanje hidro potenciala, vendar pa so klimatske spremembe od nas terjale prilagoditve in širši pogled na izkoriščanje obnovljivih virov energije.« Nadalje je spregovoril o konkretnih razvojnih projektih družbe, med katerimi je kot najrealnejše izpostavil izgradnjo sončne elektrarne Kanalski vrh ter sončnih elektrarn ob primorskem kraku avtocestnega križa, ki bodo neuporabno degradirano površino spremenile v koristno, in sicer gre za potencial dobrih 20 MW električne energije.

O kratkoročnih in dolgoročnih ciljih DARS, tudi na poti, da postanejo samooskrbni, je spregovoril mag. Andrej Ribič, član uprave DARS.  Med pomembnimi projekti, ki imajo energetski potencial in velik doprinos v okviru uresničevanja podnebnih in trajnostnih ciljev Slovenije pa je izpostavil prav postavitev sončnih elektrarn na neuporabnih zemljiščih, ki jih ima družba DARS v upravljanju. »DARS in skupina HSE, družbe v popolni državni lasti, bomo s podpisom dogovora pokazali, da znamo sodelovati in v prihodnosti tudi delovati,«  je zaključil.

V znak skupnega interesa pri izgradnji sončnih elektrarn ob avtocestah sta SENG in DARS podpisali dogovor o izvedbi projekta sončnih elektrarn ob primorskem kraku avtocestnega križa Republike Slovenije, ki je prvi tovrstni in tako vzorčen primer medsektorskega sodelovanja, poleg tega pa tudi pomemben korak na poti zelenega prehoda Slovenije.

Služba za korporativno komuniciranje skupine HSE

 

 

Galerija
floater