Medijsko središče / Sporočila za javnost / OD OKTOBRA DALJE RAZDELJEVANJE VARČNIH SIJALK SLOVENSKIM GOSPODINJSKIM ODJEMALCEM

OD OKTOBRA DALJE RAZDELJEVANJE VARČNIH SIJALK SLOVENSKIM GOSPODINJSKIM ODJEMALCEM

Holding Slovenske elektrarne in slovenska podjetja za distribucijo električne energije – Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro Primorska – bodo meseca oktobra 2007 začela z razdeljevanjem  varčnih sijalk. Vsak gospodinjski odjemalec električne energije bo brezplačno prejel eno varčno sijalko, in sicer s kuponom, ki ga bo prejel z računom za električno energijo konec meseca septembra oz. v začetku meseca oktobra 2007. Na njem bodo tudi informacije o akciji Varčna sijalka v vsak dom, o načinu razdeljevanja varčnih sijalk ter kratek anketni vprašalnik o uporabi varčnih sijalk in varčnih aparatov v gospodinjstvih.

Varčna sijalka, ki jo bo prejel vsak slovenski gospodinjski odjemalec, je kompaktna fluorescentna sijalka znamke Osram moči 21 W, kar je ekvivalent cca. 100 W navadni žarnici. Njena življenjska doba je 8000 ur, kar ob povprečni uporabi pomeni osem let. V akciji sodeluje tudi podjetje Zeos, ki skrbi za pravilno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo. Podjetje odslužene sijalke zbira v posebnih zbiralnicah in jih nato ekološko reciklira.
Dr. Jože Zagožen, direktor HSE, in Damijan Koletnik, direktor HSE, družbe, ki je tudi pobudnik akcije, izražata zadovoljstvo nad dejstvom, da gre za enega od pomembnih korakov k spremembi odnosa do (u)porabe električne energije:«HSE si že od ustanovitve dalje prizadeva za prijazen odnos do okolja, v katerem posluje. Brezplačno razdeljevanje varčnih sijalk slovenskim gospodinjskim odjemalcem je le eden od korakov v iskanju sožitja med nami kot gospodarsko družbo, ki deluje na trgu, in skupnostjo, v katero smo vpeti. Njeno nenehno izobraževanje in opominjanje, da je električna energija dobrina, ki je omejena in s katero je potrebno ravnati modro in odgovorno, je nujno, če želimo na dolgi rok zmanjšati uvozno odvisnost Slovenije in zadostiti mednarodnim standardom. Ti nam namreč poleg strogo poslovnih nalagajo tudi mehkejša, a zato nič manj pomembna merila uspešnega poslovanja.«
Distribucijska podjetja – Elektro Celje, Gorenjska, Ljubljana, Maribor in Primorska – se po besedah predsednika GIZ distribucije električne energije in predsednika uprave Elektra Maribor d.d. Stanislava Vojska zavedajo pomena racionalne rabe energije in posledično vplivov na okolje, zato želijo z aktivno udeležbo v akciji Varčna sijalka v vsak dom, v okviru katere bodo skupaj s HSE brezplačno razdelili 785.000 varčnih sijalk, zmanjšati porabo električne energije. »Zavedajmo se, da ena varčna sijalka, ob predpostavki, da je priključena štiri ure dnevno, prihrani skoraj 10 kWh električne energije mesečno, oziroma 120 kWh letno, vse podarjene sijalke, katerih skupen prihranek moči je preko 62 MW, pa lahko pomenijo prihranek preko 90.000 MWh električne energije letno,« je povedal Stanislav Vojsk. Dodal je še, da gospodinjskim odjemalcem svetujejo, da varčne sijalke uporabijo na mestih, kjer bo učinek največji – tam, kjer sedaj navadne žarnice gorijo najdlje. Pomembno pa je tudi, da vsa gospodinjstva prejete sijalke čim prej uporabijo.
Mag. Andrej Vizjak, minister za gospodarstvo Republike Slovenije, ki je bil tudi slavnostni govorec na današnji novinarski konferenci, pa je povedal: »Učinkovita raba energije je eden največjih izzivov slovenskega in evropskega gospodarstva v prihodnosti. In ta izziv je zdaj pred vsemi nami, ki se vse bolj zavedamo, da lahko k zmanjšanju porabe električne energije veliko pripomoremo tudi sami kot posamezniki, gospodinjski odjemalci električne energije. Prav zato sem vesel, da so se v Holdingu Slovenske elektrarne, petih slovenskih podjetjih za distribucijo električne energije in podjetju Zeos odločili za akcijo Varčna sijalka v vsak dom. Ta bo spodbudila vsakega posameznika, da z zamenjavo klasične žarnice s podarjeno varčno sijalko prispeva svoj del k manjši porabi električne energije. To pa bodo pomembni koraki pri doseganju skupnega končnega cilja, to je učinkovita raba energije.«