Medijsko središče / Sporočila za javnost / Obvestilo o spremembi poslovodstva družbe HSE

Obvestilo o spremembi poslovodstva družbe HSE

Ljubljana

Področje elektrogospodarstva postaja z odpiranjem slovenskega trga vse bolj dinamično, konkurenčni pritiski pa od vseh udeležencev terjajo še hitrejše prilagajanje spremembam.

Zaradi učinkovitejšega in ažurnejšega odločanja v takih pogojih in predvidenih nadaljnjih organizacijskih in kapitalskih sprememb tako v skupini HSE kot v celotnem elektroenergetskem sektorju je Vlada Republike Slovenije v vlogi skupščine Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. sprejela spremembe Akta o ustanovitvi HSE. Družbo po novem namesto dosedanjega veččlanskega poslovodstva vodi generalni direktor družbe, za katerega je bil imenovan dr. Jože Zagožen. Hkrati pa spremenjena organizacija uvaja funkcijo namestnika generalnega direktorja, ki jo je prevzel dr. Milan Medved.

Taka organizacija družbe omogoča realizacijo pomembnih ciljev, ki ležijo pred HSE in katerim je dal zeleno luč tudi nadzorni svet družbe HSE s sprejetjem poslovnega načrta za leto 2006 dne 21.12.2005. Gre predvsem za nadaljevanje kapitalske konsolidacije skupine HSE; realizacijo razvojno zelo pomembnih investicij, med katerimi izstopa predvsem modernizacija TEŠ s postavitvijo novega bloka 6, ki bo na osnovi konkurenčne cene velenjskega lignita omogočila konkurenčnost električne energije, proizvedene v TEŠ; in nenazadnje rast družbe in skupine HSE s širitvijo dejavnosti in nastopom na novih trgih. Vse to bo omogočilo, da bo HSE pomemben akter ne le na slovenskem, temveč na celotnem evropskem trgu, hkrati s tem pa bo poskrbljeno tudi za to, da bo oskrba Slovenije z električno energijo po konkurenčnih cenah še naprej tudi po zaslugi HSE varna, zanesljiva in okolju prijazna.

floater