Medijsko središče / Sporočila za javnost / OBJAVLJENO LETNO POROČILO SKUPINE HSE ZA LETO 2020

OBJAVLJENO LETNO POROČILO SKUPINE HSE ZA LETO 2020

Skupina HSE, največji proizvajalec električne energije, tudi iz obnovljivih virov, v Sloveniji, je v letu 2020 poslovala dobro. Dobiček iz poslovanja, povečan za odpise vrednosti (EBITDA), je bil v primerjavi z letom 2019 višji za več kot 17 odstotkov in je znašal 188 milijonov evrov, čisti prihodki od prodaje v višini 1,8 milijarde evrov pa so bili glede na leto poprej višji za več kot 7 odstotkov.

Dobri rezultati so bili plod ugodnih hidroloških razmer, visoke razpoložljivosti elektrarn in dejstva, da smo imeli večino proizvodnje prodane vnaprej. Naše elektrarne so proizvedle kar 66 odstotkov vse električne energije v Sloveniji in dosegle tretjo največjo proizvodnjo električne energije v zgodovini HSE: 7.627 GWh, od tega kar 52 odstotkov iz obnovljivih virov. Hidroelektrarne, ki delujejo pod okriljem Dravskih elektrarn Maribor in Soških elektrarn Nova Gorica, so v letu 2020 skupaj proizvedle kar 70 odstotkov vse »zelene elektrike v Sloveniji, oktobra pa dosegle največjo mesečno proizvodnjo v zgodovini obstoja skupine HSE in največjo dnevno količino proizvedene električne energije v naši zgodovini – kar 36,7 GWh.

Leto 2020 je zaznamovalo tudi vstopanje v nove dejavnosti in projekte. Decembra smo podpisali vstop v lastništvo družbe ECE, energetsko družbo d.o.o., in s tem na področje maloprodaje energentov in storitev za končne kupce. Za razvoj HSE v primarni dejavnosti, proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov, pa je bil pomemben tudi 2. oktober 2020, ko smo po več kot desetletju usklajevanj z Ministrstvom za okolje in prostor Republike Slovenije podpisali koncesijsko pogodbo za izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi. Najprej bomo  v  prostor  umestili  hidroelektrarne Suhadol, Trbovlje  in Renke. Te bodo  z  letno proizvodnjo   350   GWh   nadomestile  polovico  proizvodnje  električne  energije  iz  nekdanje  trboveljske  termoelektrarne, ki je delovala na bližnji lokaciji. Med naložbami, ki so zaznamovale leto 2020, izpostavljamo še prenovo HE Formin ter obnovo pretočnih polj in obratovalnih zapornic na dveh drugih dravskih elektrarnah, postavitev prve sončne elektrarne SE Hubelj v družbi SENG ter rekonstrukcijo dveh malih soških hidroelektrarn, zamenjavo DENOX paketov v TEŠ, obnovo pogonov transporta premoga v PV ter  sanacijo naprav vmesnega skladišča in transporta produktov v premogovniku. Skupna vrednost vseh investicij v letu 2020 je znašala 42,8 milijona evrov, kar je za 4,5 odstotka več kot  leto prej.

V letu  2021 – letu, ko obeležujemo dvajseto obletnico obstoja – nadaljujemo razvoj na vseh  poteh,  na katere  smo  stopili: razvijamo nove dejavnosti, načrtujemo in izvajamo nove projekte, predvsem pa še naprej aktivno iščemo izvedljive in donosne naložbene priložnosti na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije. Že v začetku julija tako polagamo temeljni kamen za največjo sončno elektrarno v Sloveniji, SE Prapretno. Pri vsem tem pa ne pozabljamo tudi na družbeno odgovornost. Društvom in organizacijam v okoljih, kjer delujejo naše družbe, pomagamo pri izvajanju njihovih dejavnosti, kar je v časih, ki jih je zaznamovala epidemija COvid-19, še posebej pomembno. Pred kratkim smo v Šaleško dolino ter v Podravje, Zasavje in  na Goriško donirali tudi 170.000 zaščitnih mask tistim, ki jih pri svojem delu in za svojo zaščito najbolj potrebujejo.

 

Letno poročilo skupine in družbe HSE, ki ga je potrdil tudi Nadzorni svet HSE d. o. o., si lahko ogledate na povezavi https://www.hse.si/app/uploads/2021/06/HSE_LP_2020_SLO_fin.pdf

 

Služba za korporativno komuniciranje skupine HSE

 

Poslovodstvo HSE. Z leve proti desni: mag. Marko Štrigl, poslovni direktor, dr. Viktor Vračar, generalni direktor, Uroš Podobnik, poslovni direktor

floater