Medijsko središče / Sporočila za javnost / OBČINI BOVEC IN KOBARID, ELEKTRO PRIMORSKA IN SENG ZA DOLGOROČEN RAZVOJ ZGORNJEGA POSOČJA

OBČINI BOVEC IN KOBARID, ELEKTRO PRIMORSKA IN SENG ZA DOLGOROČEN RAZVOJ ZGORNJEGA POSOČJA

Zgornje Posočje ponuja številne možnosti in priložnosti za razvoj. Če želimo trajnostno naravnan in okoljsko vzdržen razvoj Zgornjega Posočja, ki bo v kar največji meri ohranjal naravo zanamcem, po drugi strani pa omogočal gospodarsko preživetje prebivalstva, moramo načrtno skrbeti za razvoj infrastrukture.

Zato so se danes zbrali Župan občine Bovec Danijel Krivec, Župan občine Kobarid Robert Kavčič, predsednik uprave Elektra Primorska Julijan Fortunat in direktor Soških elektrarn Vladimir Gabrijelčič ter podpisali Pismo o nameri, v katerem opredeljujejo sodelovanje na področju oskrbe gornjega Posočja z električno energijo.

Prvi cilj: zanesljiva oskrba
V njem podpisnice ugotavljajo, da sedanje stanje oskrbe z elektriko ne zagotavlja srednjeročno in dolgoročno zanesljive oskrbe Zgornjega Posočja in njene naravnanosti k trajnostnemu razvoju. Skladno s strategijo razvoja Zgornjega Posočja, Energetskim zakonom (Ur.l. RS, št. 26/2005) in Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur.l. RS, št. 76/2004) so razvoj turizma, izkoriščanje obnovljivih virov energije, učinkovita raba energije in trajnostni razvoj na vseh področjih smeri razvoja gornjega Posočja in njenih prebivalcev.

Za izboljšano koriščenje obnovljivih virov
Gostitelj Vladimir Gabrijelčič je povedal, da je podpis pisma o nameri kamenček v palači izboljšanja pogojev in razvoja Zgornjega Posočja. »Za izboljšanje daljnovodnega omrežja smo zainteresirani tudi v SENGu, saj bo to pomenilo boljše koriščenje obnovljivih virov energije. Vse naše dejavnosti so usmerjene v zagotavljanje sožitja z okoljem in izboljšanje pogojev za življenje prebivalstva Zgornjega Posočja.«

Razvojna naravnanost Bovca in Kobarida
Kot je poudaril župan Bovca Danijel Krivec, je preskrba z elektriko eden od ključnih elementov razvoja Zgornjega Posočja. Zato je sodelovanje, h kateremu so se zavezali podpisniki, korak k uresničevanju zastavljenega razvoja. Kakovostna oskrba in obratovanje brez motenj, tudi takšnih kot je zaustavljanje žičnic na Kaninu, je iz sedanje razdelilno transformatorske postaje v Tolminu nezanesljiva. Zato se težave z oskrbo ob izjemnih dogodkih že lahko pojavljajo. Kot je poudaril Daniel Krivec, si želijo stabilno oskrbo Zgornjega Posočja in zagotavljanje zadostne energije za prihodnje projekte, kot so napovedane investicije Iskre Bovec, načrti smučišč na Kaninu, dom upokojencev, športna dvorana v Bovcu …
Župan občine Kobarid Robert Kavčič se je zahvalil podjetjema, ker sta tako hitro prisluhnili željam obeh lokalnih skupnosti in predstavil razvojne načrte na kobariškem. V industrijski coni Kobarid so sicer prodali vsa zemljišča, a pravi razmah gradnje in odpiranje malih tovarn pričakujejo v prihodnjih letih, takrat pa bodo povečane tudi potrebe po zanesljivem napajanju z električno energijo. Daljnovod bodo le obnovili po obstoječi trasi. V sodelovanju z Elektrom Primorska bodo poskrbeli za tankočutno ravnanje z okoljem, saj se pod traso nahaja nekaj turističnih objektov in arheoloških najdišč.

Rekonstrukcija daljnovoda ključna za razvoj
Predsednik uprave Elektra Primorska Julijan Fortunat je poudaril, da je bistvo prenove daljnovoda zanesljivo napajanje Severnega Posočja, predvsem Bovške kotline. Omenil je tudi povezovanje z italijanskim elektrogospodarstvom pri oskrbi smučišč na Kaninu. Sedaj se zanesljivo prenapajanje v primeru izpada na slovenski strani lahko omogoči iz italijanske strani. V primeru izpada na italijanski strani pa omrežje na slovenski strani ne dopušča prenapajanja prek 20 kV daljnovoda, zato bo rekonstrukcija rešila sedanje zagate. Predvidoma bodo daljnovod posodobili v naslednjih treh letih, saj je daljnovod iz predvojnih časov potrebno obnoviti.

Kot so zapisali v pismu o nameri, je rekonstrukcija daljnovoda strateška priprava na razvoj (delovna mesta, manj izpadov energije, možnost za razvoj katerekoli panoge, od kmetijstva, turizma, športa …), ki zahteva zanesljivo oskrbo z električno energijo.

Za morebitne dodatne informacije ali slikovno gradivo pokličite T: 05 339 63 61 (Anita Makovec) ali 030 300 626 (Marija Petek).