Medijsko središče / Sporočila za javnost / OB PRAZNOVANJU SV. BARBARE – ZAVETNICE RUDARJEV – JE DRUŽBA HTZ VELENJE PREJELA TRI ISO STANDARDE

OB PRAZNOVANJU SV. BARBARE – ZAVETNICE RUDARJEV – JE DRUŽBA HTZ VELENJE PREJELA TRI ISO STANDARDE

»Pamet je obleka, ki se nikoli ne obnosi, znanje pa rudnik, ki se nikoli ne izprazni«

Poleg obujanja načel rudarske tradicije je za Premogovnik Velenje dan sv. Barbare praznik znanja, praznik naših stalnih naprezanj po pridobivanju novih spoznanj in pogledov v prihodnost. Vsako leto v okviru praznovanja tudi podelimo priznanja zaposlenim, ki so ob delu pridobili vsaj sedmo stopnjo izobrazbe.

Ob letošnjem praznovanju dneva sv. Barbare, ki je v Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju potekalo v četrtek, 3. decembra 2009, so se s svojimi kreacijami predstavile študentke magistrskega študija Naravoslovnotehniške fakultete, Oddelka za tekstilstvo, Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil iz Ljubljane. Projekti so nastali na temo rudarstva, premogovništva, rudarske tradicije in simbolike, tradicionalni simboli so bili preneseni v nove forme in kontekste – pri sami predstavitvi je šlo za oblačila, dodatke in manjše predmete. Razstava predstavljenih oblačil bo na ogled še do sredine januarja. Teme, katerih se dotikajo, so simbol  rudarske zastave, tradicija skoka čez kožo, rudarska uniforma, premog, sveta Barbara …

Zbrane goste je uvodoma pozdravil direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved, ki je najprej izpostavil največje dosežke in projekte letošnjega leta, med katere štejemo modernizacijo pripravskih delovišč, povečevanje širin delujočih odkopov, podpis dolgoročne pogodbe med Termoelektrarno Šoštanj, HSE in Premogovnikom ter zeleno luč za gradnjo bloka 6. Dodal je še:

»V Premogovniku Velenje se dobro zavedamo pomena izobraževanja zaposlenih, saj verjamemo, da je »pamet obleka, ki se nikoli ne obnosi, znanje pa rudnik, ki se nikoli ne izprazni« /Tatarski/ Še tako dobro zastavljeni načrti in ambicije namreč ne bi dosegli zadanega plana, če ne bi imeli v podjetju strokovnih, izobraženih, ambicioznih, podjetnih in kompetentnih sodelavcev, ki ste se pripravljeni vedno znova učiti ter se izobraževati, obenem pa vam ni odveč prenašati svoje znanje tudi ostalim sodelavcem, naš Premogovnik ne bi bil to, kar je – uspešno podjetje, ki je pomemben delodajalec v naši regiji, obenem pa podjetje z družbeno odgovornostjo do okolja, v katerem deluje.«

Letošnjemu praznovanju pa je poseben pečat dala podelitev ISO standardov, saj je povezana družba Premogovnika Velenje HTZ Velenje prejela certifikate za sistem vodenja kakovosti, sistem ravnanja z okoljem ter sistem varnosti in zdravja pri delu po zahtevah standardov ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ter OHSAS 18001:2007.
3. in 4. novembra je namreč v HTZ Velenje potekala zunanja presoja omenjenih sistemov. Presojo je izvedel Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje SIQ. Presoja je potekala po skrbno načrtovanem programu in je zajela vsa področja delovanja podjetja. Presojevalci v družbi niso ugotovili neskladnosti z zahtevami standardov.
Certifikate je iz rok direktorja SIQ Igorja Likarja prejel direktor HTZ Velenje dr. Vladimir Malenković.

Tadeja Mravljak Jegrišnik
vodja Službe za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje
051-638-154; 03-899-6-327

floater