Medijsko središče / Sporočila za javnost / Ob 20-letnici HE Mavčiče odprta največja fotonapetostna elektrarna v Sloveniji

Ob 20-letnici HE Mavčiče odprta največja fotonapetostna elektrarna v Sloveniji

Danes je na spodnjem dvorišču hidroelektrarne Mavčiče potekalo praznovanje svečanega obeležja 20 letnice delovanja HE Mavčiče. Ob tej priložnosti je družba Savske elektrarne Ljubljana d. o. o. otvorila tudi trenutno največjo fotonapetostno elektrarno v R Sloveniji, certifikacijska hiša BVQI pa je družbi Savske elekrarne Ljubljana d. o. o. podelila certifikat za varnost in zdravje pri delu OHSAS 18001:1999.

Drago Polak, direktor Savskih elektrarn Ljubljana d. o. o., je v pozdravnem govoru povedal, da se v verigi hidroelektrarn na reki Savi HE Mavčiče, ki je bila zgrajena leta 1986, ponaša z že 20 letno tradicijo proizvajanja električne energije iz obnovljivega vira – vode, s čimer si družba Savske elektrarne Ljubljana d. o. o. prizadeva delovati v skladu z okoljskimi usmeritvami Republike Slovenije in Evropske Unije.

HE Mavčiče je pretočna elektrarna z jezovno zgradbo, ki jo sestavljajo strojnica, prelivni polji in težnostna zemeljska pregrada. V 20-ih letih obratovanja je hidroelektrarna Mavčiče proizvedla 1200 GWh visoko cenjene vršne energije, pri čemer sta v strojnici elektrarne nameščena agregata dosegla 60.000 ur obratovanja in več kot 6500 zagonov.

HE Mavčiče skupaj z ostalimi elektrarnami na reki Savi zmanjšuje nepotrebne prenosne izgube, ker je v neposredni bližini velikih porabnikov, in kot neodvisen vir zagotavlja potrebno oskrbo vse bolj zahtevnih porabnikov tudi v kritičnih situacijah. Izpolnitev njene vloge kot čelne hidroelektrarne v verigi hidroelektrarn na reki Savi pa se bo uresničila z izgradnjo še ostalih hidroelektrarn na srednji in spodnji Savi. Le sklenjena veriga bo namreč lahko kot pomemben vir obnovljive energije sodelovala tudi pri pokrivanju sistemskih storitev. »Zato je čimprejšnja dograditev verige hidroelektrarn na reki Savi pomembna, tako za optimalno izrabo obstoječih hidroelektrarn na reki Savi kot tudi za potrošnike, ki upravičeno pričakujejo zanesljivo oskrbo s kvalitetno električno energijo«, je še povedal Polak.

Ob vzpodbujanju izrabe hidroenergije kot najpomembnejšega obnovljivega vira za proizvodnjo zelene električne energije ter v skladu s strateškimi usmeritvami družbe Savske elektrarne d. o. o. in HSE d. o. o. pa so se v Savskih elektrarnah Ljubljana d. o. o. odločili še za nadaljnji korak, in sicer za izgradnjo niza fotonapetostnih elektrarn na obstoječih objektih družbe. Kot prva v nizu je bila tako zgrajena  fotonapetostna elektrarna v Mavčičah, katero je kot trenutno največjo fotonapetostno elektrarno  v R Sloveniji svečano otvoril generalni direktor HSE d. o. o. in predsednik slovenskega nacionalnega komiteja svetovnega energetskega sveta (WEC) dr. Jože Zagožen. 210 modulov skupne moči 35,7 kW bo letno v povprečju proizvedlo 38.000 kWh električne energije. Savske elektrarne Ljubljana d. o. o. so tako z izgradnjo fotonapetostne elektrarne Mavčiče naredile korak naprej v zadovoljevanju naraščajočih potreb sodobne družbe po električni energiji. Pri fotonapetostnih elektrarnah gre za direktno pretvarjanje svetlobne energije sončnega sevanja v električno energijo, torej gre – podobno kot pri hidrolektrarnah – za proizvajanje ekološko čiste energije.

Na svečanem obeležju 20 letnice delovanja HE Mavčiče je predstavnik certifikacijske hiše BVQI družbi Savske elektrarne Ljubljana d. o. o. uradno podelil certifikat OHSAS 18001: 1999 kot dokaz izpolnjevanja najvišjih standardov na področju varnosti in zdravja pri delu.Occupational Health and Safety Assessment Specification (OHSAS) je mednarodni standard zahtev za vodenje poklicnega zdravja in varnosti, ki organizacijam omogočajo obvladovanje njihovih tveganj in zvišanje učinkovitosti.

Vodstvo družbe se je po ureditvi sistemov vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem odločilo, da že vpeljan sistem varnosti in zdravja pri delu prilagodi zahtevam standarda OHSAS 18001:1999 in vse sisteme integrira v skupen sistem vodenja. Postopek pridobivanja standarda OHSAS 18001:1999 je tako v okviru strokovne komisije in s pomočjo zunanjega svetovalca, na nivoju družbe skupine HSE, stekel po sprejetem terminskem načrtu in se uspešno zaključil s podelitvijo certifikata.

floater