Medijsko središče / Sporočila za javnost / Novost v gradnji verige HE na spodnji Savi

Novost v gradnji verige HE na spodnji Savi

Ljubljana

V ponedeljek, 14. novembra, so bili pri gradnji HE na spodnji Savi zabeleženi trije pomembni mejniki: sinhronizacija agregata 1 na HE Boštanj, položitev temeljnega kamna za HE Blanca in podpis protokola o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji obvoznice Krško. Vseh treh prireditev sta se poleg predstavnikov investitorja in izvajalca udeležila tudi resorni minister mag. Andrej Vizjak ter minister za okolje in prostor Janez Podobnik.

Sinhronizacija agregata 1 – izvedel jo je minister za gospodarstvo Republike Slovenije – je ena najpomembnejših prelomnic v fazi izgradnje HE Boštanj. Z njo se potrdita pravilnost dobave in montaže elektro in strojne opreme v najširšem smislu. Hkrati sinhronizacija pomeni trenutek, ko elektrarna lahko prične izpolnjevati svoj primarni cilj, to je proizvodnjo električne energije. Po uspešni sinhronizaciji se bodo nadaljevali zagonski preizkusi agregata 1, v okviru katerih bodo proizvedene in v slovenski elektroenergetski sistem oddane prve testne kilovatne ure električne energije. Celoten postopek sinhronizacije je popolnoma avtomatiziran.

Do otvoritve HE Boštanj – maja 2006 – je potrebno zaključiti vsa dela in preizkuse na agregatu 2 (sinhronizacija bo še v letošnjem letu) in agregatu 3 (sinhronizacija bo v začetku leta 2006) in vsa preostala gradbena dela, zbrati vso potrebno dokumentacijo za tehnični pregled ter slednjega tudi izvesti.

Danes je bil položen tudi temeljni kamen za drugo v verigi HE na spodnji Savi, HE Blanca. Junija letos sprejeti državni lokacijski načrt za to elektrarno je namreč omogočil nadaljevanje postopkov pridobivanja zemljišč za potrebe gradnje, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja jezovne zgradbe, ki jo sestavljata strojnica in prelivna polja je bil dokončan in revidiran avgusta 2005, gradbeno dovoljenje pa je bilo izdano prejšnji teden.
S položitvijo temeljnega kamna za HE Blanca se bodo začela pripravljalna dela, ki obsegajo izkop in ograditev gradbene jame ter izvedbo pripadajoče infrastrukture gradbišča. Dela se bodo v prihodnjem letu nadaljevala z izvedbo glavnih gradbenih del, ki jih predstavlja gradnja strojničnega objekta in prelivnih polj, ter z montažo opreme. HE Blanca bo z obratovanjem začela leta 2009. Že leta 2006 pa se bo začela gradnja HE Krško, za katero je bil danes podpisan pomemben dokument, in sicer protokol o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji obvoznice Krško.

Skupni prispevek hidroelektrarn Boštanj, Blanca, Brežice, Krško in Mokrice bo po končani gradnji znašal 21 odstotkov celotne proizvodnje slovenskih hidroelektrarn in s tem 6-odstotno skupno pokritost celotne slovenske porabe.

floater