Medijsko središče / Sporočila za javnost / Novi kontrolno reševalni čoln za SEL in TD Zbilje

Novi kontrolno reševalni čoln za SEL in TD Zbilje

Generalni direktor HSE d.o.o, dr. Jože Zagožen in direktor družbe Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., g.Drago Polak sta dne 5.6.2006 na krajši slovesnosti na Zbiljskem jezeru predala  Turističnem društvu Zbilje v uporabo nov kontrolno reševalni čoln.
Sodelovanje med TD Zbilje in družbo Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. je tradicionalno dobro od nastanka Zbiljskega jezera, pred več kot 50. leti in skoraj istočasne ustanovitve TD. Kontrolno – reševalno plovilo bo služilo tako potrebam TD kot tudi Savskim elektrarnam Ljubljana d.o.o. predvsem pri kontrolah brežin in reševalnih akcijah pri izrednih dogodkih na vodnih in obvodnih površinah,  ki so nastale z zajezitvijo ob izgradnji HE Medvode. Prisotni so bili enotni, da se dobro sodelovanje ne meri vedno le z ustvarjenim dobičkom, temveč z številom zadovoljnih in vračajočih se turistov in zadovoljnih domačinov, ki so Zbiljsko jezero vzeli za svoje. Umetno akumulacijsko jezero sonaravno služi različnim ciljnim skupinam in je najboljši dokaz, da so načrtovane nove hidroelektrarne ne le energetsko pomembne za Slovenijo, ampak s seboj nosijo tudi druge prednosti, od katerih so turistični vidiki zanesljivo med bolj pomembnimi.

floater