Medijsko središče / Sporočila za javnost / NOVI DIREKTOR SOŠKIH ELEKTRARN NOVA GORICA JE MAG. RADOVAN JEREB

NOVI DIREKTOR SOŠKIH ELEKTRARN NOVA GORICA JE MAG. RADOVAN JEREB

Poslovodstvo Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), stoodstotnega lastnika Soških elektrarn Nova Gorica (SENG), je v ponedeljek, 26. novembra 2018, za novega direktorja družbe imenovalo mag. Radovana Jereba. Jereb, po izobrazbi diplomiran ekonomist in magister poslovne politike in organiziranja, je bil na to mesto imenovan na osnovi razpisa, ki je bil med 6. in 23. septembrom letos objavljen v javnih medijih in internih medijih skupine HSE. Štiriletni mandat bo nastopil po prenehanju mandata dosedanjega direktorja SENG Marjana Pintarja oziroma najkasneje 1. januarja 2019.

floater