Medijsko središče / Sporočila za javnost / NOVI DIREKTOR DRUŽBE PLP JE DAMJAN LESNJAK

NOVI DIREKTOR DRUŽBE PLP JE DAMJAN LESNJAK

Družba PLP, lesna industrija, d. o. o., ki je ena izmed štirih povezanih družb v Skupini Premogovnik Velenje in je v 100-odstotni lasti Premogovnika Velenje, ima novega direktorja. Od ponedeljka, 17. 4. 2023, družbo vodi in zastopa Damjan Lesnjak. Novi direktor je imenovan za obdobje štirih let.

Damjan Lesnjak je po izobrazbi magister ekonomskih in poslovnih ved. Predhodno se je srednješolsko in dodiplomsko izobraževal in pridobival znanje s področja lesarstva. Član kolektiva podjetja PLP je od leta 2003. Sprva je bil zaposlen kot inženir razvoja in investicij, zadnjih štirinajst let pa je v podjetju opravljal delo vodje prodaje in logistike.

floater