Medijsko središče / Sporočila za javnost / NOVI ČLAN POSLOVODSTVA, GENERALNI DIREKTOR HSE, JE MATJAŽ MAROVT

NOVI ČLAN POSLOVODSTVA, GENERALNI DIREKTOR HSE, JE MATJAŽ MAROVT

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d. o. o. (HSE) je na današnji seji za novega začasnega člana poslovodstva HSE, generalnega direktorja, za dobo šestih mesecev imenoval Matjaža Marovta s pričetkom 19. 4. 2017.

»Matjaž Marovt je strokovnjak z obilico vodstvenih izkušenj v slovenskih in mednarodnih podjetjih. Verjamemo, da bo s svojim znanjem pripomogel k doseganju zastavljenih ciljev, ki so pred družbo in skupino HSE,« je po seji povedal prvi nadzornik HSE Milan Perović

Ena ključnih nalog novega člana poslovodstva, generalnega direktorja HSE, bo torej zagotoviti stabilno vodenje in poslovanje. Poleg tega pa bo, pravi Matjaž Marovt, med pomembnimi cilji njegovega mandata tudi povečanje ugleda skupine HSE pri vseh deležnikih. »To si zasluži tudi tri tisoč zaposlenih v rudarstvu ter proizvodnji in prodaji električne energije, z zavzetim delom izvajajo poslanstvo največje slovenske elektroenergetske skupine. Brez HSE ni varne in zanesljive oskrbe z električno energijo in prav je, da ima tako pomembna skupina tudi ustrezno javno podobo na eni ter notranjo klimo na drugi strani,« dodaja Matjaž Marovt, ki v obdobju opravljanja funkcije začasnega člana poslovodstva na HSE ne sme delovati kot član  nadzornega sveta družbe.

floater