Medijsko središče / Sporočila za javnost / Nova članica Uprave Premogovnika Velenje je mag. Mojca Letnik

Nova članica Uprave Premogovnika Velenje je mag. Mojca Letnik

V sredo, 18. novembra 2015, je v prostorih upravne stavbe Premogovnika Velenje potekala redna seja Nadzornega sveta Premogovnika Velenje. Na njej so člani nadzornega sveta na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na osnovi 16. člena Statuta družbe Premogovnika Velenje za novo članico uprave za petletno mandatno obdobje z možnostjo ponovnega imenovanja imenovali mag. Mojco Letnik. Petletni mandat članici uprave prične teči s 1. 12. 2015.

Služba za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje

floater