Medijsko središče / Sporočila za javnost / NOVA ČHE AVČE: OBNOVLJIVA ENERGIJA PRIHODNOSTI

NOVA ČHE AVČE: OBNOVLJIVA ENERGIJA PRIHODNOSTI

Slovenija z vsakim novim elektroenergetskim objektom, s katerim povečamo energijo iz obnovljivih virov, doprinese k vsesplošnemu varovanju okolja in izzivom podnebnih sprememb. ČHE Avče bo imela pri stabilni preskrbi z elektriko zaradi prilagodljivosti dnevnim potrebam potrošnikov še prav posebno velik pomen.

Danes so novinarjem in severnoprimorskim županom predstavili delovanje, potek gradnje, prednosti in posebnosti prve slovenske črpalne hidroelektrarne v Avčah. Ogled so začeli pri zgornjem jezeru na Kanalskem vrhu, kjer je v polnem jezeru 2,2 milijona m3 vode pripravljenih, da jih spustijo na turbino. V SENGu so veseli, da so v teh dneh prejeli tudi odločbo MOPa o poskusnem obratovanju, torej je ČHE prestala vse preizkuse pred zagonom.

ČHE Avče: elektrika, ki jo v Sloveniji potrebujemo
HSE in SENG stremita k zanesljivi, konkurenčni in okolju prijazni oskrbi z energijo. Tudi zato sta HSE in SENG usmerila naložbene aktivnosti v gradnjo ČHE Avče. Kot je povedal predsednik nadzornega sveta SENGa dr. Tomaž Štokelj, so Soške elektrarne načrtovale in v roku izgradile prvo slovensko črpalno hidroelektrarno v Avčah, česar so v HSE posebej veseli, in dodal: »ČHE Avče bo res večji potrošnik energije kot je bo proizvedel, a elektrike ni mogoče »skladiščiti« na noben drugi način, kot s črpalnimi hidroelektrarnami, zato bo proizvodnja v času, ko je poraba visoka, za stabilno preskrbo Slovenije še toliko pomembnejša.« Kot je poudaril generalni direktor HSE Borut Meh, predstavlja hidroenergija enega najpomembnejših potencialov za upoštevanje podnebno energetskih sprememb, zato so načrti prihodnjih let usmerjeni v koriščenje vodnih potencialov. SENG kot uspešen in trajnostno naravnan koncesionar Soče s pritoki tako skrbi ne le za proizvodnjo elektrike, pač pa tudi za trajnostno rabo prostora okoli Soče.  Končana je ta trenutek najpomembnejša investicija HSE in SENGa in veselje ob uspešnem dokončanju kvari le vključitev v elektrodistribucijsko omrežje, na katero pa nimata vpliva ne SENG in ne HSE. Zagotovila ELESa o pravočasni posodobitvi daljnovodov so dobivali ves čas gradnje. Željo po čimprejšnji ureditvi so izrazili tudi prisotni župani severnoprimorskih občin.

426 GWh letno
V ČHE Avče bodo letno proizvedli 426 GWh elektrike, vendar je pomen te elektrarne toliko večji zaradi proizvodnje tako imenovane vršne energije iz obnovljivega vira, je povedal direktor Soških elektrarn Vladimir Gabrijelčič. Gradnja je trajala štiri leta in pol, dela so potekala po načrtu in vmesno zamudo so izvajalci izravnali zaradi dobre organizacije, nastala pa je zaradi zelo zahtevne geologije tal in posledične izvedbe podzemne variante cevovoda z vertikalnim jaškom in horizontalnim tunelom.

Elektroenergetski sistem, podrejen ritmu in porabi gospodarstva ter prebivalstva, tako dobiva zanesljiv objekt, ki je tehnično prilagojen nihanju potreb po elektriki. Črpalna hidroelektrarna namreč v času nizkih cen električne energije (ponoči, konec tedna) to porabljajo za črpanje v akumulacijski bazen na 600 metrov visokem Kanalskem vrhu, v času visokih cen električne energije (konice ob delavnikih) pa tako akumulirano vodo porabljajo za proizvodnjo električne energije. Kot je pojasnil Vladimir Gabrijelčič, je izkoriščanje vseh razpoložljivih virov električne energije bistveno za preskrbo Slovenije.
Gradnja je stala 120 milijonov evrov, 40 odstotkov iz lastnih sredstev SENG in 60 % iz kredita EIB. Objekt, ki zajema vodo iz obstoječega jezera Ajba, je z okoljem že zaživel. Okolici ne bo povzročal motenj. Objekt je grajen tako, da zagotavlja visoko stopnjo potresne varnosti. Dobro sodelovanje s krajani je potrdil tudi župan Kanala ob Soči Andrej Maffi, ki je nove krajevne znamenitosti in velikega tehničnega dosežka še posebej vesel, saj predstavlja nov izziv za občino. Andrej Maffi je posebej ponosen na svoje sokrajane, ki so za štiri leta in pol sprejeli sobivanje z gradbinci in poudarja dobro sodelovanje s SENG tako v času priprav, gradnje kot ob dokončanju in krajinski ureditvi okolice novih objektov.

Izjemen inženirski dosežek
Zahtevnost in potek gradnje je pojasnila pomočnica direktorja SENG za razvoj mag. Alida Rejec, ki je povedala, da so v prejšnje tednu za objekt pridobili odločbo MOP za poskusno obratovanje za dobo enega leta. V celoten objekt so vgradili 60.000 m3 betona in 4800 ton armature. Za izvedbo zgornjega akumulacijskega bazena, prostornine 2,2 milijona m3, je bilo potrebno izkopati čez milijon m3 zemljine, izvesti dve nasuti pregradi z 610.000 m3 zemeljskega materiala ter vgraditi 142.000 m2 asfaltne tesnilne prevleke (kar zadostuje za 6 do 7 kilometrov avtoceste). Posebej zahtevna zaradi težke dostopnosti je bila izvedba  tlačnega cevovoda, ki je postavljen na fiksnih in drsnih podporah, v katerih je vgrajenega 11.000 m3 betona.

Novinarske konference se je udeležil tudi vodja projekta izgradnje ČHE Avče Miran Komel iz HSE Invest – PE Nova Gorica, ki je pojasnil, da gre za izjemne inženirske dosežke pri gradnji, pri kateri je sodelovalo tudi več slovenskih podjetij. Posebej zahtevna je bila izvedba podzemnega dela cevovoda s 190 metrov globokim vertikalnim jaškom ter 400 metrov dolgim horizontalnim tunelom, izvedba strojničnega jaška in zgornjega bazena ter izdelava in montaža opreme agregata visoke tehnologije. Zahtevni so tudi postopki zagonskih in funkcionalnih preizkusov in sinhronizacije z omrežjem v črpalnem oziroma generatorskem režimu.

Izvajalec pripravljalnih del je bil Primorje d. d., glavna gradbena dela je izvajal konzorcij Primorje d. d. – SCT d. d., dobavo in vgradnjo turbinske in generatorske opreme so zaupali konzorciju MELCO – Rudis d. d. – SUMITOMO, dobavo in vgradnjo cevovoda, hidromehanske opreme in dvigal pa MONTAVARju metalna nova d. o. o. Dobavo in vgradnjo ostale elektro opreme za sklop A je izvedel SOL INTERCONTINENTAL d. o. o., sklop B Gorenje d. d., dobavo in montažo 110 kV daljnovoda in kablovoda pa so izvajali Mikomi d. o. o. za sklop A, SOL INTERCONTINENTAL d. o. o. za sklope B, C in E ter Primorje d. d. za sklop D.

Dodatne informacije:
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
Alida Rejec, 05 339 6361 in
Marija Petek, 030 300 626