Medijsko središče / Sporočila za javnost / Nova blagovna znamka: Modra energija

Nova blagovna znamka: Modra energija

Ljubljana

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je v sodelovanju s slovenskimi distribucijskimi podjetji zasnoval blagovno znamko Modra energija (http://www.modra-energija.si) Modra energija je električna energija, proizvedena izključno iz obnovljivih in naravi prijaznih virov – hidroelektrarn slovenskih rek, vključenih v skupino HSE: Dravskih elektrarn Maribor, Savskih elektrarn Ljubljana in Soških elektrarn Nova Gorica. Vse hidroelektrarne v skupini HSE so vključene tudi v mednarodni sistem RECS (http://www.recs.org), s čimer izpolnjujejo najstrožja mednarodna okoljska merila za energijo iz obnovljivih virov.

Pri proizvodnji Modre energije se ne uporablja fosilnih goriv; proizvodnja ne obremenjuje okolja s toplogrednimi plini, škodljivimi emisijami ali radioaktivnimi odpadki, pri tem pa je poskrbljeno tudi za čim manjši vpliv objektov na vodni živelj ter njihovo skladnost z okolico. Modra energija tako slovenskim odjemalcem prvič omogoča, da sami izberejo oz. določijo ekološko kakovost elektrike, ki jo uporabljajo, in njen izvor.

Projekt podpirajo tudi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo Republike Slovenije, Javna agencija RS za energijo ter RECS Slovenija.