Medijsko središče / Sporočila za javnost / Nov skupni center vodenja za HSE in DEM

Nov skupni center vodenja za HSE in DEM

Za celotno skupino Holding Slovenske elektrarne (HSE) in Dravske elektrarne Maribor (DEM) sta se danes v Mariboru uradno odprla nova centra vodenja HSE in DEM. Odprtje novih centrov predstavlja enega pomembnejših dogodkov v slovenskem elektrogospodarstvu in na današnji slovesnosti so ga s skupnimi močmi simbolično predali v obratovanje mag. Andrej Vizjak, minister za gospodarstvo, dr. Žiga Turk, minister za razvoj, dr. Jože Zagožen, generalni direktor HSE, in Damijan Koletnik, direktor DEM. Glavni nalogi te velike skupne pridobitve, ki ima svoj sedež v upravni stavbi Dravskih elektrarn Maribor, sta sodobno, optimalno in kakovostno vodenje proizvodnje električne energije iz enega centra ter upravljanje obratovanja vseh v skupino vključenih elektrarn s ciljem zagotavljanja zanesljivega in optimalnega obratovanja. Investicija je ocenjena za HSE v vrednosti  2 mio EUR in DEM  1.3 mio  EUR.

Nova centra vodenja (CV HSE in  CV DEM) sta sestavljena iz nadrejenega, ki pripada HSE (CV HSE) in vključuje vodenje celotne bilančne skupine HSE, ter družbe DEM (CV DEM), ki skrbi za optimalno izkoriščanje vodnih potencialov reke Drave v Sloveniji, načrtuje možno proizvodnjo ter prilagaja obratovanje spremenljivim energetskim in vodnim razmeram. Oba centra sta med seboj usklajena, prav tako pa se usklajujeta še s centri vodenja avstrijskih in hrvaških elektrarn na Dravi.

Med pomembnejše funkcije spadajo načrtovanje proizvodnje, realizacija obratovanja, pokrivanje odstopanj od načrtovane proizvodnje ter analiza celotne proizvodnje bilančne skupine HSE, ki vključuje: Dravske elektrarne Maribor, Soške elektrarne Nova Gorica, Termoelektrarno Šoštanj, Termoelektrarno Trbovlje, Hidroelektrarno Boštanj, Savske elektrarne Ljubljana, Termoelektrarno Brestanica, Nuklearno elektrarno Krško in vse večje odjemalce oziroma elektropodjetja. S svojim sodobnim konceptom bosta nova centra doprinesla celotni skupini večjo konkurenčnost in dodatno racionalizacijo, saj bo poenoten sistem racionaliziral vzdrževanje in administracijo sistema, hkrati pa bo zagotovljeno boljše prilagajanje zahtevam elektroenergetskega sistema, kot tudi trgu z električno energijo in njenimi proizvodi.

Zamisel o novem centru se je razvijala že od leta 2002, ko se je začelo vodenje bilančne skupine HSE. Zaradi stare strojne opreme nadgradnja že obstoječega centra CV DEM ni bila mogoča, zato je bila sprejeta odločitev o izgradnji novih ter hkrati združenih centrov vodenja HSE in DEM. Z razpisom je bila naloga zaupana konzorciju Iskra Sistemi in Korona. Sledila je zahtevna izvedba projekta, nato pa številna tovarniška preizkušanja doma in v tujini. Nova oprema je bila decembra 2006 tudi prvič preizkušena v Mariboru, po poskusnem obratovanju v začetku leta 2007 pa je novi center vodenja svoja vrata danes tudi uradno odprl.

Direktor DEM Damijan Koletnik je ob odprtju skupnega centra povedal: »V Dravskih elektrarnah Maribor smo zelo ponosni, da ima ta nov, dolgo pričakovani skupni center vodenja svoj sedež prav pri nas. Naloga, ki nam je bila ob tem zaupana, le še potrjuje dejstvo, kako pomemben člen slovenskega elektrogospodarstva predstavljamo. Z elektrarnami na Dravi namreč proizvedemo kar četrtino vse električne energije v Sloveniji.«

Generalni direktor HSE dr. Jože Zagožen je ob odprtju povedal: »V HSE si s ciljem čim večje učinkovitosti poslovanja prizadevamo izkoristiti sinergije širokega spektra proizvodnih enot znotraj bilančne skupine. Tehnološke, obratovalne in stroškovne lastnosti posameznih proizvodnih enot se namreč med seboj razlikujejo, zato je mogoče z ustrezno kombinacijo proizvodnih voznih redov doseči stroškovno ugodno proizvodnjo električne energije. Obenem se s časom spreminja tudi cena električne energije na trgu, zato je ekonomsko dispečiranje proizvodnih enot ob upoštevanju tehničnih kriterijev še toliko bolj pomembno.

To dosegamo s CV HSE, ki predstavlja krovni center vodenja celotne bilančne skupine HSE, s katerim bomo zmogli izvajati vse zahtevane naloge, tako za zagotavljanje zanesljive in varne oskrbe z električno energijo kot doseganje skupnih maksimalnih ekonomskih učinkov.«

Minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak je na slovesnosti ob odprtju poudaril, da gre za pomemben dogodek tako za Dravske elektrarne Maribor in Holding Slovenske elektrarne kot tudi za slovensko elektrogospodarstvo v celoti. Izrazil je prepričanje, da je današnji dogodek še eden od dokazov, da se DEM in HSE aktivno odzivata na enega od ključnih izzivov prihodnosti. Kajti področje energetike ob naraščanju povpraševanja in negotovosti dobave, povezano z okoljskimi spremembami, po ministrovih besedah postaja vedno bolj pomembno in zaseda dnevne rede tako evropskih kot svetovnih oblikovalcev politik. V tej luči je za ministra mag. Vizjaka odprtje novega skupnega centra vodenje za HSE in DEM trden dokaz zavedanja, da je tudi za Slovenijo tako kot za vse druge članice Evropske unije pomembno, da zasleduje zastavljene cilje glede trajnosti, konkurenčnosti in zanesljivosti oskrbe.

Holding Slovenske elektrarne, d.o.o.
Petja Rijavec, vodja Službe komuniciranja HSE
Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana
tel.: 01 47 04 100
elektronska pošta: [email protected]

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Aljaša Bravc, svetovalka direktorja za odnose z javnostmi
Obrežna ulica 170, Maribor
tel.: 02 300 57 52, faks: 02 300 56 65
elektronska pošta: [email protected]
splet: http://www.dem.si

floater