Medijsko središče / Sporočila za javnost / NOV REKORDNI DOSEŽEK V ZGODOVINI PREMOGOVNIKA VELENJE

NOV REKORDNI DOSEŽEK V ZGODOVINI PREMOGOVNIKA VELENJE

Po dobrih dveh tednih obratovanja, ko smo v ponedeljek, 17. maja 2010, v Premogovniku Velenje v jami Preloge zagnali novi odkop G2/C, je ta postavil novi mejnik v zgodovini na področju odkopavanja premoga. Vrhunska oprema in dobro izurjeni rudarji so dosegli rekordni dnevni izkop premoga v višini 10.100 ton na odkopu G2/C, ki obratuje s t. i. horizontalno koncentracijo, in odpira nove možnosti pri odkopavanju z omejenimi višinami. V primerjavi z odkopi, ki premog pridobivajo s povečano odkopno višino, je potrebno primanjkljaj premoga s stropa nadoknaditi z večjim dnevnim napredkom odkopa. Odkop, na katerem je vgrajenih 112 sekcij podporja, je v ponedeljek, 31. maja 2010 izvedel 9 rezov in  napredoval 8,6 metra v enem dnevu.

Omenjeni odkop v Premogovniku Velenje je lociran v sloju premoga, kjer povprečna kurilna vrednost lignita znaša tudi do 13 GJ na tono in je prvi odkop, ki bo v celotnem času delovanja dolg .  Na njem naj bi do konca obratovanja, to je do januarja 2011, pridobili več kot 900.000 ton premoga.


Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved
 je bil ob tem dosežku navdušen: »Za doseženi rezultat velja pohvala vsem, ki delajo na omenjenem odkopu oz. so z njim kakorkoli povezani, vsekakor pa velja omeniti tudi vrhunsko elektro-strojno opremo, ki je rezultat večletnega razvoja in plod domačega inženirskega znanja. Ta dosežek nakazuje, da lahko v Premogovniku Velenju resno računamo na ta način odkopavanja, ki bo v prihodnosti imel odločilen pomen pri doseganju letnega načrta izkopa premoga. To je tudi eden od ključnih ciljev, ki vodi Premogovnik Velenje k zastavljeni ceni 2,25 EUR/GJ, ki je bila dogovorjena s Holdingom Slovenske elektrarne.«


Tadeja Mravljak Jegrišnik
vodja Službe za odnose z javnostmi
051-638-154