Medijsko središče / Sporočila za javnost / Nov mesečni rekord proizvodnje električne energije v TEŠ

Nov mesečni rekord proizvodnje električne energije v TEŠ

Termoelektrarna Šoštanj d. o. o. je v mesecu oktobru dosegla nov mesečni rekord proizvodnje električne energije v celotni zgodovini družbe, in sicer 475 GWh, kar je skoraj 16 odstotkov več od načrtovane. Razlog visoke proizvodnje so bile visoke potrebe, delno zaradi remonta Nuklearne elektrarne Krško, ob tem pa so bile tudi cene električne energije na trgih višje, kot v preteklih mesecih, tako je poleg bloka 6 obratoval tudi blok 4. Izjemno proizvodnjo gre ob navedenih dejstvih pripisati tudi prizadevnosti vseh zaposlenih, tako na področju obratovanja, tehnike kot vzdrževanja. Ponovno se je pokazal pomen termo elektrarne, ki lahko pokrije potrebe po električni energiji ne glede na zunanje dejavnike.

Omenjeni rekord ima še poseben pomen, saj sovpada z 60. obletnico obratovanja termoelektrarne. Pred tem je bil rekord dosežen meseca julija 2015, ko je bilo proizvedene 443 GWh električne energije.

floater