Medijsko središče / Sporočila za javnost / Ni pravnih osnov za zadržanje gradnje spodnjesavskih elektrarn

Ni pravnih osnov za zadržanje gradnje spodnjesavskih elektrarn

Ljubljana

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne je na današnji seji obravnaval zahtevo avstrijskega elektropodjetja Verbund AG za odkup 35 – odstotnega deleža v podjetju Sava d.o.o. in dokumentacije za izgradnjo verige hidroelektrarn na spodnji Savi, za katero je koncesijsko pogodbo vlada RS julija letos podpisala s HSE.

Nadzorni svet HSE meni, da je ponudba družbe Verbund AG tehnično in pravno premalo utemeljena, da bi v njej lahko prepoznal odgovornost družbe HSE d.o.o. Poslovodstvu HSE je predlagal, da, v kolikor ugotovi, da je tehnična dokumentacija za izgradnjo verige hidroelektrarn na spodnji Savi, ki jo ponuja Verbund AG, primerna in potrebna, pristopi k pogajanjem za njen odkup, kot tudi za odkup 35 – odstotnega deleža Save d.o.o.

Na seji nadzornega sveta HSE so na osnovi mnenj uglednih pravnih pisarn in uglednih pravnikov tudi ugotovili, da ni pravnih osnov za začasno odredbo, s katero bi Verbund AG zadržal začetek gradnje spodnjesavske verige hidroelektrarn.

floater