Medijsko središče / Sporočila za javnost / NEZAKONITOST NOVEMBRSKE STAVKE V TEŠ POTRDILO TUDI VIŠJE SODIŠČE

NEZAKONITOST NOVEMBRSKE STAVKE V TEŠ POTRDILO TUDI VIŠJE SODIŠČE

O nezakonitosti stavke v TEŠ, ki je potekala v času od 12. 11. do 16. 11. 2010, je predhodno odločalo že Delovno sodišče v Celju, ki je razsodilo, da je bila stavka v organizaciji Sindikata TEŠ, ki ga vodi Branko Sevčnikar, nezakonita. Nezakonitost stavke je sedaj potrdilo tudi Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani, na katerega je sindikat podal pritožbo zoper razsodbe.

Delovno sodišče je ugotovilo, da stavka ni bila organizirana zaradi uresničevanja ekonomskih in socialnih pravic ter interesov iz dela. Prav tako ni bila organizirana  zaradi ogrožanja  varnosti, zdravja ljudi in premoženja.

Sodišče je sprejelo odločitev, da je bila stavka, ki jo je organiziral podjetniški sindikat TEŠ novembra lani, nezakonita.  Z zavrnitvijo pritožbe s strani Višjega delovnega in socialnega sodišča  v Ljubljani je sodba Delovnega sodišča v Celju postala pravnomočna in izvršljiva.

Dodatne informacije:
Janja Štrigl, Odnosi z javnostmi
Telefon: 03/8993 651
E-mail: 
[email protected]

floater