Medijsko središče / Sporočila za javnost / NEDOPUSTNE METODE PRITISKA PREDSEDNIKA SDE BRANKA SEVČNIKARJA

NEDOPUSTNE METODE PRITISKA PREDSEDNIKA SDE BRANKA SEVČNIKARJA

Sindikat delavcev energetike (SDE) je v četrtek, 7. aprila 2016, na stavkovne odbore družb skupine HSE v okviru SDE Slovenija naslovil Depešo št. 1 o aktivnostih v času stavke 7. 4. 2016. Depeša, pod katero je podpisan Branko Sevčnikar, predsednik SDE, odreja začetek stavkovnih aktivnosti ob 8. uri in njihov zaključek ob 10. uri, z naslednjimi zapovedanimi aktivnostmi:

–      Stabiliziranje proizvodnje električne energije na zatečeni moči proizvodnih enot (trenutna bazna moč proizvodnih enot)

–      Omejitev – postavitev mej sekundarne regulacije +/- 20 MW (skupno v posamezni družbi) glede na zatečeno bazno moč proizvodnih enot

–      Naprave, proizvodne enote, ki zagotavljajo terciarno rezervo (minutna rezerva), morajo le-to zagotavljati skrbno in brez omejitev.

V Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) poslano depešo ostro obsojamo, saj centrala SDE z navodili, s katerimi želi protizakonito posegati v poslovanje skupine HSE, v depeši svoje člane v lokalnih odborih zavestno sili v kršenje delovnih obveznosti in izpostavlja posledicam, ki temu sledijo. In to kljub opozorilom poslovodstev družb o resnosti in posledicah omejevanja proizvodnje. Ne le neprimerno, temveč nevzdržno je, da centrala SDE kot orodje pritiska uporablja metode, ki posegajo v pogodbene obveznosti HSE s poslovnimi partnerji. Takšna dejanja pomenijo tudi grobo kršitev Energetskega zakona v zvezi z obveznostjo zagotavljanja sistemskih storitev (485. člen EZ-1). Hkrati pa SDE s takšnimi spornimi potezami tudi zavestno izpostavlja svoje člane posledicam kršenja delovnih obveznosti.

Skupina HSE v tem trenutku obvladuje razmere in zagotavlja vse pogodbene obveznosti.

Služba za korporativno komuniciranje skupine HSE