Medijsko središče / Sporočila za javnost / Naslednjih pet let na čelu Premogovnika Velenje Ivan Pohorec

Naslednjih pet let na čelu Premogovnika Velenje Ivan Pohorec

Na 13. redni seji Nadzornega sveta Premogovnika Velenje, ki je potekala v ponedeljek, 19. maja 2014, so nadzorniki za predsednika Uprave Premogovnika Velenje s polnim mandatom soglasno imenovali dosedanjega začasnega predsednika uprave Ivana Pohorca. Petletni mandat predsedniku uprave začne teči s 7. junijem 2014.

Nadzorni svet Premogovnika Velenje se je na današnji seji seznanil tudi z ukrepi finančnega prestrukturiranja, ki jih izvajajo v Premogovniku Velenje, in v sklopu katerih si je uprava družbe znižala plače za 10 odstotkov.

Ivan Pohorec, predsednik Uprave Premogovnika Velenje, je po seji povedal: »Zavedam se, da je pred nami izjemno zahtevno obdobje. Pri izvajanju sanacijskih ukrepov zato računam tako na podporo in sodelovanje socialnih partnerjev in zaposlenih kot na večinskega lastnika.«