Medijsko središče / Sporočila za javnost / Napovedane spremembe v nadzornem svetu DEM

Napovedane spremembe v nadzornem svetu DEM

Maribor

Člani nadzornega sveta Dravskih elektrarn Maribor, d.o.o., so se v sredo, 17. marca 2004, sestali na seji nadzornega sveta. Ta je potekala na sedežu Dravskih elektrarn Maribor (DEM), med drugim pa je bil sprejet tudi sklep o preoblikovanju nadzornega sveta.

Tako bo v kratkem sklicana skupščina DEM, na kateri bodo razpravljali o spremembi družbene pogodbe in o njeni uskladitvi z Zakonom o gospodarskih družbah, točka dnevnega reda pa bo tudi preoblikovanje nadzornega sveta DEM.

Sedanji nadzorni svet, ki mu predseduje dr. Dali Đonlagić, sestavlja devet članov. Nov predlog sestave nadzornega sveta predvideva tri člane: predstavnika Holdinga Slovenskih elektrarn, predstavnika države in predstavnika delavcev Dravskih elektrarn Maribor;  njihova imena bodo znana po skupščini.

Danilo Šef, direktor Dravskih elektrarn Maribor, pojasnjuje: “Spremembe v nadzornem svetu so bile pričakovane in v skladu s sestavo nadzornih svetov v vseh hčerinskih družbah HSE. Ocenjujem, da ne bodo imele nobenega negativnega vpliva na poslovanje Dravskih elektrarn Maribor, saj gre za ukrep, ki je posledica spremembe lastništva DEM.”

Dravske elektrarne Maribor, njihov večinski lastnik je z 99,86 % Holding Slovenske elektrarne (HSE), 0,14% pa je v lasti Republike Slovenije, so v preteklem letu kljub neugodni hidrologiji poslovale z dobičkom. Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2003 izkazujejo dobiček v višini 1,648 milijard SIT.