Medijsko središče / Sporočila za javnost / NAJVEČJA DNEVNA PROIZVODNJA TEŠ

NAJVEČJA DNEVNA PROIZVODNJA TEŠ

Termoelektrarna Šoštanj je 6. septembra 2018 proizvedla 18.811.373 kWh električne energije, kar je njena največja dnevna proizvodnja doslej. Rekordno dnevno proizvodnjo električne energije je elektrarna dosegla z blokoma 5 in 6. Šesti blok je proizvedel 12.229.355 kWh, peti pa 6.582.018 kWh.

Največja dnevna proizvodnja, dosežena 6. septembra, je za 213.707 kWh presegla doslej največjo količino proizvedene električne energije v enem dnevu. TE Šoštanj je prvotni dnevni rekord v višini 18.597.666 kWh dosegla 22. decembra leta 2016, in sicer s premogovnima blokoma 6 in 4 ter s plinskim blokom. Četrti blok danes ne obratuje več, ker so ga zaradi zastarelosti trajno ugasnili v letošnjem poletju, peti blok pa po končani ekološki sanaciji od avgusta spet obratuje.

floater