Medijsko središče / Sporočila za javnost / NAGRADA DELOVNI SKUPINI WP4 PROJEKTA FARCROSS

NAGRADA DELOVNI SKUPINI WP4 PROJEKTA FARCROSS

Projekt FARCROSS, ki je sofinanciran iz strani Evropske komisije v okviru programa Horizon 2020, v katerem sodeluje tudi HSE s projektno skupino v sestavi Jernej Brglez, Jernej Otič, Andrej Knuplež in Boris Moličnik, se je prevesil v svojo zadnjo četrtino. Od oktobra 2019 se v okviru projekta razvijajo testni sistemi za uvajanje najsodobnejših tehnologij za izboljšanje izkoriščanja, zmogljivosti in učinkovitosti prenosnega omrežja. Projekt je uspešno prešel skozi svoje drugo poročevalsko obdobje, ki se je zaključilo 21. 6. 2022 z revizijo projekta. Ocena podrobnega pregleda investicij, razvojnih faz, rezultatov in načina vodenja projekta je bila zelo dobra. Gre za projekt, ki je z vidika področij, ki jih pokriva, velikosti konzorcija, števila partnerjev in financ zelo kompleksen.

Zadnja četrtina trajanja projekta bo z vidika pridobivanja rezultatov še posebej zahtevna, saj je za testne sisteme, ki so v okviru projekta do sedaj nastajali in se razvijali, do zaključka potrebno izvesti podrobna testiranja in pridobiti realne rezultate. Večina testnih platform se bo testirala na obstoječih prenosnih sistemih v več sodelujočih državah.

Da poteka delo v projektu po načrtovanih smernicah in da imajo do sedaj pridobljeni rezultati tudi z znanstvenega vidika veliko težo, dokazujejo številne strokovne in znanstvene objave ter predstavitve na več strokovnih konferencah.

Med zadnjimi odmevnimi dogodki, ki potrjujejo kakovostno delo partnerjev projekta, je nagrada grškega operaterja prenosnega omrežja demonstracijskemu sklopu MPFC (Modular Power Flow Control), ki ga razvijajo v okviru delovne skupine WP4. Glavna raziskovalna področja delovne skupine so:

  • oblikovati in prilagoditi demonstracijo rešitev za nadzor pretoka moči med operaterji prenosnih omrežij;
  • povečati zmogljivost čezmejnega prenosa z uporabo naprednih sistemov pretoka moči;
  • zmanjšati omejevanje OVE;
  • preizkusiti sposobnost povečanja povezovanja trga z modularnimi rešitvami za nadzor pretoka moči.

Grški operater prenosnega omrežja IPTO vsako leto organizira Strateško srečanje, na katerem predstavijo dosežke preteklega leta, določijo cilje in strategije za prihodnost in nagradijo najbolj uspešne zaposlene in projekte.

Na letošnjem Strateškem srečanju 2022 so bili predstavljeni trije stebri nove strategije 2022-2024:

  1. Zanesljivost in varnost v zahtevnih okoljih.
  2. Valorizacija infrastrukture za nudenje storitev z visoko dodano vrednostjo.
  3. Razvoj dejavnosti energetskega prehoda.

Glede na zgoraj omenjene aktivnosti pri razvoju demonstracijskega sklopa delovne skupine WP4 v okviru projekta FARCROSS sta komisija in poslovodstvo IPTO presodila, da omenjeni demonstracijski model pokriva raziskovalno področje, ki zajema večino postavljenih ciljev za prihodnost. Zato je delovni skupini WP4 projekta FARCROSS podelila nagrado za enega najboljših projektov preteklega leta.

Več informacij o projektu je na spletni strani https://farcross.eu

Oglejte si tudi uradni promocijski video: https://www.youtube.com/watch?v=X_jOvhg4TUU