Medijsko središče / Sporočila za javnost / Nadzorniki Premogovnika Velenje odpoklicali direktorico mag. Mojco Letnik

Nadzorniki Premogovnika Velenje odpoklicali direktorico mag. Mojco Letnik

Nadzorni svet družbe Premogovnik Velenje je na seji, ki je potekala 22. decembra 2020, odpoklical članico poslovodstva družbe, direktorico mag. Mojco Letnik. Odpoklic stopi v veljavo s 1. januarjem 2021. Direktor dr. Janez Rošer do imenovanja člana poslovodstva družbo zastopa samostojno.

Družba in direktorica se razhajata sporazumno in brez krivdnih razlogov. Na zasedanju nadzornikov je bil potrjen sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi in ureditvi pravic in obveznosti ob prenehanju delovnega razmerja mag. Mojce Letnik. Za njegov podpis je bil pooblaščen predsednik nadzornega sveta Uroš Podobnik. Odpoklic direktorice se vrši na podlagi 12. člena Akta o ustanovitvi Premogovnika Velenje.

floater