Medijsko središče / Sporočila za javnost / Nadzorni svet TEŠ zadovoljen z optimizacijo poslovanja v TEŠ

Nadzorni svet TEŠ zadovoljen z optimizacijo poslovanja v TEŠ

Nadzorni svet Termoelektrarne Šoštanj d. o. o. se je na današnji 64. redni seji seznanil s poslovnimi rezultati družbe za leto 2011 in dal soglasje k poslovnemu načrtu družbe.

Termoelektrarna Šoštanj je, kljub izvajanju investicije v nadomestni blok 6, v letu 2011 poslovala uspešno in ustvarila 6,1 mio EUR čistega dobička, kar je 1,8 mio EUR več kot v letu 2010. Boljši poslovni rezultat je v veliki meri posledica obvladovanja stroškov. Najbolj so bili znižani stroški storitev, medtem ko so stroški dela, zaradi izrednega angažiranja zaposlenih pri izvedbi investicije nekoliko narasli.

S poslovnim načrtom za leto 2012 v družbi načrtujejo 6 odstotno povečanje prihodkov, pri tem pa  bodo odhodki ostali na nivoju leta 2011. Samo na takšen način bo družba lahko ustvarila poslovni rezultat, ki bo omogočal zagotovitev dovolj velikega obsega lastnih sredstev za nemoteno izvajanje investicij.

Predsednik nadzornega sveta mag. Janez Keržan je ob tem poudaril » Poslovni načrt 2012 bo možno realizirati samo ob dosledni izpeljavi zastavljenih ciljev na področju obvladovanja stroškov ter ob pogoju, da bodo do konca julija izvedeni vsi postopki, povezani z državnim poroštvom in bo  omogočeno črpanje 440 mio EUR preostalega dela posojila EIB. Ravno zato je Nadzorni svet, ob soglasju za poslovni načrt 2012, sprejel še več sklepov, ki zavezujejo poslovodstvo družbe k racionalnemu in preglednemu poslovanju.«

Direktor družbe mag. Simon Tot pa je izjavil: »Vesel sem, da smo v dobrem letu dni, od kar vodim TEŠ, predvsem z obvladovanjem stroškov uspeli močno povečati čisti dobiček. Verjamem, da nam bo z optimizacijo poslovanja uspelo dosegati zastavljene cilje tudi v prihodnje«.

Dodatne informacije:
Janja Štrigl, Odnosi z javnostmi
Telefon: 03/8993 651
E-mail: [email protected]

floater