Medijsko središče / Sporočila za javnost / Nadzorni svet Premogovnika Velenje

Nadzorni svet Premogovnika Velenje

Nadzorni svet Premogovnika Velenje je na svoji 3. redni seji, ki je potekala v torek, 25. 8. 2015, v prostorih upravne stavbe Premogovnika Velenje sprejel sklep, da nadzorni svet ne sprejema umika izjave člana uprave za prestrukturiranje Borisa Štefančiča o odpovedi opravljanja funkcije člana uprave za prestrukturiranje in delovnega razmerja z dne 11. 8. 2015.

Članu uprave za prestrukturiranje je z dnem 27. 7. 2015, to je z dnem seznanitve nadzornega sveta z njegovo odstopno izjavo, prenehala funkcija člana uprave. Članu uprave za prestrukturiranje na podlagi pogodbe o zaposlitvi pogodba preneha najkasneje s potekom 3-mesečnega odpovednega roka, ki je pričel teči 28. 7. 2015.

Dodatne informacije: Služba za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje